Op 4 april is Robbert van Bokhoven te gast bij ahti Connect. Hij vertelt hoe we met eHealth een gezonde leefstijl en zelfmanagement kunnen stimuleren én daarbij gezondheidsverschillen tegengaan. Benieuwd hoe? Lees meer en kom luisteren!

This image has an empty alt attribute; its file name is RobbertvBokhoven2-500x500.jpg

Robbert van Bokhoven, Pharos

Op Gezonde leefstijl en zelfmanagement
eHealth biedt ongekende mogelijkheden voor persoonsgerichte ondersteuning in preventie en zorg. Het geeft mensen de mogelijkheid actiever te letten op een gezonde leefstijl en maakt zelfmanagement van chronische aandoeningen makkelijker. Dat past goed in de beweging van nazorg naar voorzorg. Voorwaarde is wel dat digitale toepassingen voor iedereen toegankelijk zijn en daar ligt nog een stevige opgave.

 

 

eHealth paradox
Er is sprake van een ‘eHealth paradox’: hoe kansrijk ook, grote groepen mensen hebben veel moeite met het gebruik ervan; eHealth toepassingen zijn vaak te ingewikkeld, bevatten veel (abstracte) informatie en medisch jargon en mensen vinden het lastig om hun weg te vinden (navigatie). Het gaat dan o.a. om laaggeletterden (2,5 miljoen Nederlanders) en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden (29% van de volwassenen). Maar ook veel ouderen en mensen met een migratieachtergrond ervaren drempels. Juist deze groepen hebben gemiddeld een slechtere gezondheid. Alle reden dus om eHealth juist voor hen goed te laten werken.

eHealth voor iedereen
Als we niets doen is het risico groot dat de gezondheidsverschillen in Nederland, die toch al groot zijn, verder toenemen. Dat is geen optie. iedereen moet met eHealth kunnen werken. Gelukkig weten we wat daarbij belangrijk is: co-creatie met gebruikers, hanteren van kwaliteitscriteria voor een inclusief ontwerp en ‘blended care’. Pharos heeft met de ‘4 stappen naar eHealth4All‘ een praktisch model ontwikkeld om eHealth binnen het bereik van iedereen te brengen. Lees meer hierover op de website.

Tijdens de presentatie worden de uitgangspunten en de 4 stappen naar eHealth4All besproken. Aan de hand van verschillende projecten en initiatieven wordt voorgelegd hoe eHealth concreet kan bijdragen aan goed toegankelijke preventie en zorg voor iedereen!

  • Robbert van Bokhoven is Senior Adviseur bij Pharos en programmaleider van eHealth4All. Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doen zij door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis.

Interesse om hier meer over te horen?
Geef je dan op voor ahti Connect op donderdag 4 april aanstaande in het Amsterdam Health & Technology Center (AHTC).

Categorieën: Nieuws

Bericht delen