HealthEmove geeft ‘people on the move’ regie over hun eigen medische dossier, biedt toegang tot informatie over het Nederlandse zorgsysteem en biedt de mogelijkheid om het dossier te delen met zorgverleners naar keuze. Hiermee willen we de zelfredzaamheid van people on the move verhogen en zorgverleners ontlasten door medische gegevensuitwisseling te faciliteren. Op deze manier dragen wij bij aan onze missie: het verbeteren van de continuïteit en kwaliteit van zorg voor ‘people on the move’.

People on the move, specifiek vluchtelingen en ongedocumenteerde migranten maar denk hierbij ook aan mensen op vakantie, verplaatsen vaak van locatie en zorgverlener, hierbij raakt medische voorgeschiedenis veelal verloren. Dit is mede het gevolg van incompatibele IT-systemen in de zorg, taalbarrières of gebrek aan kennis over (zorg) regelingen voor deze populatie.

Het ontbreken van een medisch dossier brengt niet alleen gezondheidsrisico’s met zich mee voor individuen, maar vormt ook een uitdaging voor zorgverleners die zorg moeten verlenen zonder toegang tot medische voorgeschiedenis. Bovendien leidt het tot hogere zorgkosten, vanwege dubbele diagnostiek en het is tijdrovend.

Wij draaien het systeem om: eigenaarschap van het medisch dossier voor het individu.

Samen met de doelgroep hebben wij een oplossing ontwikkeld om people on the move eigenaarschap te geven over hun eigen medische data, via de web-applicatie: HealthEmove. HealthEmove wordt aangeboden door de software partij Patients Know Best, een MedMij gecertificeerde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Via HealthEmove heeft een individu:
(1) eigenaarschap over medisch dossier (o.a. diagnoses, medicatie, allergieën)
(2) een data kluis om veilig medische documenten en foto’s op te slaan
(3) informatie over het Nederlandse zorg systeem
(4) de mogelijkheid om zorgverleners uit te nodigen voor hun dossier, en zorgverleners te verwijderen
(5) links naar nuttige websites en informatie

Tevens ontlasten wij zorgverleners door de medische gegevens uitwisseling tussen arts en (on)gedocumenteerde patiënt te faciliteren, waardoor een arts toegang heeft tot de medische voorgeschiedenis van zijn of haar patiënt.

Pilot: we beginnen klein maar hebben grote ambities

Momenteel vindt onze pilot plaats in Amsterdam. Ons doel is om uit te breiden naar andere steden in Nederland en uiteindelijk, in Europa.

Voor meer informatie: https://www.healthemove.org/