In Nederland gebruiken ca. 2 miljoen mensen cholesterolverlagers. Ahti heeft de mogelijkheid om zorggebruik te koppelen aan CBS-microdata en zo te bekijken hoe dit verdeeld is over de populatie in Nederland. We hebben het gebruik van cholesterolverlagers per gemeente afgezet tegen het gebruik dat we zouden verwachten op basis van de samenstelling van bevolking.

We zouden verwachten dat het gebruikspatroon vervolgens vrij gelijk is in de verschillende Nederlandse gemeenten. Dat blijkt echter niet het geval. Zo is het gebruik van cholesterolverlagende medicatie in Brabant aanzienlijk hoger dan verwacht. Terwijl in Friesland het gebruik lager is dan verwacht. Door over onderstaande kaart te bewegen kun je per gemeente zien hoe het feitelijke gebruik zich verhoudt tot verwachte gebruik.

Hierbij hebben we gecorrigeerd voor de kenmerken leeftijd, geslacht, inkomen, huishoudsamenstelling en migratieachtergrond.

Waarom verschilt het gebruik van cholesterolverlagers zo veel tussen Nederlandse gemeenten – ook na correctie voor de samenstelling van de bevolking? Zijn deze verschillen wellicht te verklaren uit andere, niet meegenomen, populatiekenmerken? Of is er verschil in voorschrijf gedrag bij artsen tussen de gemeenten? En als we deze verschillen niet kunnen verklaren, accepteren we deze dan als een gegeven? Of gaan we actief proberen om de verschillen terug te dringen? Maar hoe dan?

Ahti zoekt met haar partners naar de antwoorden op deze vragen. Ben jij benieuwd naar de verschillen in gebruik en kosten van zorg in jouw regio in vergelijking met andere gebieden? Neem daarvoor contact op met Rachel van Beem, Head of Projects.

Bekijk ook ons vorige artikel over het gebruik van antidepressiva.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen