In midden-Nederland houden ze niet van drukke mensen
Of leidt de rust van de periferie van het land tot minder gebruik van ADHD-medicatie?

Het gebruik van ADHD medicatie laat grote verschillen zien tussen de verschillende regio’s van het land. Ook nadat is gecorrigeerd voor de samenstelling van de bevolking op geslacht, leeftijd, inkomen, huishoudsamenstelling en migratieachtergrond. Maar waar komt dit door? Iemand een idee?

Toelichting: de maatstaf die is weergegeven geeft per gemeente de afwijking van het aantal gebruikers van ADHD medicatie ten opzicht van landelijk gemiddelde gecorrigeerd voor de samenstelling van de bevolking in de gemeente. Zo betekent een maatstaf van 0,1 (lichtblauw) dat in die specifieke gemeente het gebruik van ADHD medicatie 10% boven verwachting ligt.

Zelf inzichten opdoen uit zorgdata?

Neem contact met ons op om te kijken hoe we jouw organisatie kunnen helpen data om te zetten in bruikbare inzichten!

Categorieën: Nieuws

Bericht delen