Op 1 juni a.s. organiseren de Zorg2025 partners een bijeenkomst over gezondheidsverschillen. Hoe hangen deze, en hun analyse en aanpak, samen met sociaaleconomische status? En hoe kunnen we daar een positieve verandering in aanbrengen? Martine Bruijne, Professor of Public Health - Amsterdam UMC, Majorie de Been - Programmamanager Preventie en Zorg bij Pharos en Oscar van Dijk - CEO Medicine Men, Emma – platform voor zorg op afstand, zullen dit onderwerp vanuit hun perspectief met ons bespreken.

Afgelopen maanden hebben we verschillende nieuwsitems over dit onderwerp met jullie gedeeld. Bij deze een compilatie om alvast in te lezen voor dinsdag a.s.. 

 

  1. Gezondheidsverschillen voorbij– Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, 10-03-2020
    We leven met z’n allen langer dan ooit in goede gezondheid. En we zijn steeds beter in staat ziekte te diagnosticeren en te behandelen, ook als het om hoog-complexe zorg gaat. Maar tegelijkertijd kent onze samenleving grote verschillen in gezondheid. Die verschillen zijn de afgelopen decennia eerder groter dan kleiner geworden, zowel in Nederland als in andere westerse landen. Deze verschillen worden aangeduid met ‘sociaaleconomische gezondheidsverschillen’ (SEGV).

Lees ook het essay.

2. ‘Dit beleid maakt ongezonde mensen niet gezonder’– FD, 13-4-2021

De ongelijke verdeling van gezondheid is met corona alleen maar toegenomen. De huidige maatregelen om de gezondheidskloof tegen te gaan bereiken te weinig de kwetsbare groepen, schrijft zorgexpert Pauline Meurs.

3. Waarom ongezonde arme mensen vaak hulp weigeren– Volkskrant, 12-04-2021
Vraag René van der Most wat typerend is voor de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk en hij begint hoofdschuddend over de stagiairs diëtiek, die hij ruim tien jaar geleden al geschokt zag terugkeren uit arme buurten. Hadden ze daar kinderen ‘met alleen een zak chips’ in de overblijf gezien. ‘Die stagiairs kwamen uit een andere wereld.’

4. Een eerlijke kans op gezond leven– Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, 07-04-2021
Gezondheidsachterstanden van groepen Nederlanders hangen vaak samen met maatschappelijke problemen die langere tijd duren en elkaar kunnen versterken. Denk aan werkloosheid, een laag inkomen, schulden, een ongezonde leefomgeving en een gebrek aan sociale relaties. De wijk waar je geboren en getogen bent, maakt ook verschil. Steeds meer regionale en lokale programma’s proberen door de aanpak van deze problemen hardnekkige gezondheidsachterstanden tegen te gaan en lopen daarbij tegen obstakels aan. In dit advies geven we aanbevelingen over hoe hiermee om te gaan.

5. De arme kinderen naar de voetbalkooi krijgen, zo makkelijk is dat niet– NRC, 21-04-2021
Kinderen uit arme gezinnen sporten weinig. Gemeenten willen dat veranderen, maar het lukt niet goed. Op pad in Kanaleneiland met buurtsportcoach Nabil Azarkan (25). „Ik stuur hun gedrag bij.”

6. Huisartsen slaan alarm: tussen rijk en arm dreigt nu ook een vaccinatiekloof– Volkskrant, 23-04-2021
Huisartsen uit minder welvarende wijken luiden de noodklok: de opkomst voor de coronavaccinaties is bij mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden zorgwekkend laag. Betere informatie, bijvoorbeeld door tv-spotjes, is broodnodig.

7. Analyse eerste coronagolf bevestigt gezondheidskloof: ‘arm’ sterft twee keer zo vaak als ‘rijk’– Volkskrant, 23-03-2021
En Lage inkomens lopen meer risico op sterfte door corona – NOS, 23-03-2021
Mensen uit de laagste inkomensgroep liepen in de eerste coronagolf twee keer meer risico aan covid-19 te sterven dan mensen uit de hoogste inkomenscategorie. Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maken de gezondheidskloof in Nederland zichtbaar.

8. Onderzoek toont grote verschillen in onderwijskansen tussen regio’s en buurten in Nederland– Kansenkaart
Van collega onderzoeker Bastian Ravesteijn. Dit gaat niet over health, maar wel over kansenongelijkheid en vaak ook vergelijkbare oorzaken die tot gezondheidsverschillen leiden.

Hoewel Nederland internationaal wordt gezien als een land met gelijke kansen, is de kansenongelijkheid in het onderwijs groot. Vanaf vandaag is op de interactieve website KansenKaart.nl op buurtniveau te zien hoe onderwijskansen verdeeld zijn in Nederland. De website is ontwikkeld door wetenschappers van de Erasmus School of Economics en bevatte sinds oktober 2020 al gedetailleerde informatie over inkomen. Daar zijn nu onderwijsuitkomsten aan toegevoegd, waaruit blijkt dat Nederland grote verschillen in onderwijskansen kent.

Bekijk de kansenkaart.

9De wijk maakt uit voor de zorg– NRC, 05-03-2021
In de ene wijk krijgen veel jongeren hulp, in de andere veel minder. Maar dat betekent niet automatisch dat er meer problemen zijn.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen