Bij ahti kijken we met interesse naar verschillende nieuwsitems op het gebied van gezondheid, data en innovaties die van invloed zijn op zorg. Zo doen we nieuwe inzichten op en discussiëren we over mogelijke verbeteringen in de zorg. Afgelopen weken zagen we deze items in het nieuws langskomen en dit delen we graag met jullie.

1. Zo wil CZ het succes van chemotherapie verdubbelen – Zorgvisie, 28 mei 2019
Gemiddeld slaat 75 procent van de kankerbehandelingen niet aan. Zorgverzekeraar CZ denkt dat dit cijfer kan worden gehalveerd door de nadruk te leggen op persoonsgerichte zorg (personalized medicine). Veel artsen zijn echter nog sceptisch over het nut van beslissingsondersteunende systemen: Ze begrijpen de algoritmes niet.

2. Why big tech should fear Europe – The Economist, 23 maart 2019

Als je wil begrijpen in welke richting ’s wereld machtigste industrie beweegt, kijk dan niet naar Washington & Californië, maar naar Brussel en Berlijn. De EU is pionier in de ontwikkeling van een specifieke tech-doctrine waarmee ze individuen controle willen geven over hun eigen data en de winst uit deze data. Als het werkt, dan zou dit voordelen opleveren voor miljoenen gebruikers, de economie een boost geven en tech giganten die immense macht hebben verworven zonder verantwoordelijkheidsgevoel, aan banden leggen.

“The EU doctrine marries two approaches. The first leads to the assertion that you have sovereignty over data about you: you should have the right to access them, amend them and determine who can use them. This is the essence of the General Data Protection Regulation (GDPR), whose principles are already being copied by many countries across the world. The next step is to allow interoperability between services, so that users can easily switch between providers, shifting to firms that offer better financial terms or treat customers more ethically.”

3. Snellere verantwoording zorguitgaven ‘niet haalbaar – Skypr, 5 april 2019

De verantwoording van zorguitgaven is zo complex dat het niet haalbaar is om het proces te versnellen. Maar is dat wel zo? Nu duurt het tweeënhalf jaar voordat definitief kan worden vastgesteld wat de zorguitgaven in een bepaald jaar waren. Voorstellen van het ministerie van VWS om dit proces te versnellen gaan ten koste van de nauwkeurigheid van de berekening. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau PricewaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van VWS.

4. Vouchers voor inzet expertise bij opstellen gedeelde beeld in de regio beschikbaar – De juiste Zorg op de juiste plek, 4 juni 2019

Het organiseren van ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ begint bij een helder beeld van de regio: Wat gaat goed in de regio en wat kan beter? Welke zorg heeft deze regio in de toekomst nodig en hoe anticiperen we daarop met elkaar? In opdracht van VWS heeft het RIVM een interactieve website gemaakt die gemeenten, provincies, regionale zorgaanbieders en verzekeraars helpt bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod. Het resultaat is de website www.regiobeeld.nl. Hiermee kan per gemeente inzicht worden verkregen in de sociale – en gezondheidssituatie van de bevolking. Ook wordt de link gelegd met de zorg- en ondersteuningsbehoefte die dat vergt. Veldpartijen kunnen deze website gebruiken bij het maken van data-analyses van de regio’s. Bekijk bijvoorbeeld data van het zorgaanbod in Amsterdam.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen