Bij ahti kijken we met interesse naar verschillende nieuwsitems op het gebied van gezondheid, data en innovaties die van invloed zijn op zorg. Zo doen we nieuwe inzichten op en discussiëren we over mogelijke verbeteringen in de zorg. Afgelopen weken zagen we deze items in het nieuws langskomen en dit delen we graag met jullie.

  1. Bridging Gaps in Healthcare Industry with Technology – Tencent, 08-11-2019
    As global population ageing and limited medical resources become alarming issues, the healthcare industry is facing many challenges and obstacles. One of them is how efficiency can be improved given the geographical, space, time and resource constraints. Smart technology is the answer.

2. Trump’s next health care move: Giving Silicon Valley your medical data – Politico, 19-02-2020
Privacy hawks say health records policy lacks patient protections.

3. Code red: To curb covid-19, China is using its high-tech surveillance tools – Economist, 29-02-2020
Chinese government will try to tailor a data-driven approach to surveil people’s health data (in this case to curb the spread of the corona virus). This creates worries of an increased “Big Brother” role of the Chinese government, using the Corona virus as a reason to increase surveillance and control the population (e.g. ban people from moving around, interacting with others, etc.). At the same time, the surveillance data-sharing of the Chinese government is not as efficient as one might think from the news; China’s digital monitoring methods for the Corona virus follow a spaghetti-like effort. A state-owned firm (China Electronics Technology Group Corporation), which is responsible for much of the Chinese surveillance technology, wants to combine data drawn from multiple government sources to track citizens’ travel, health and contacts with infected people. However, it seems doubtful how and if this new approach will work.

4. Algoritme verslaat arts in zoektocht naar vroege slokdarmkanker – Skipr, 19-02-2020
Een algoritme kan tijdens een endoscopie de vroege tekenen van slokdarmkanker herkennen. Dat blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC, de Technische Universiteit Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis uit Eindhoven, die erover publiceerden in de medische tijdschriften Gastroenterology en Gastrointestinal Endoscopy. “Het systeem haalt een score van 90 procent.”

5. Noordelijke ziekenhuizen gaan acute zorg beter verdelen – Friesch dagblad, 02-03-2020
De negen ziekenhuizen in Noord-Nederland én de meldkamer in Drachten weten sinds vorige week op elk moment van de dag hoe druk het is op elke afdeling spoedeisende hulp. Dankzij een nieuw digitaal systeem met de naam 2twnty4 krijgen ze bovendien een actueel beeld van het aantal bedden dat beschikbaar is voor acute zorg.

6. Zorgstelsel Amsterdam op de schop – Binnenlands Bestuur, 18-02-2020
Het Amsterdamse zorgstelsel gaat per 2021 op de schop. Er komen 22 tot 34 buurtteams die een groot deel van de ambulante ondersteuning gaan bieden. Ook bieden zij onder meer maatschappelijke dienstverlening, schuldhulpverlening en sociaal raadslieden werk. De teams worden daarnaast de toegangspoort tot specialistische hulp. Het is een van de grootste veranderingen in het zorgstelsel van de afgelopen jaren, stelt wethouder Simone Kukenheim (zorg, D66).

7. Inzet dorpsondersteuner verlaagt zorgkosten aanzienlijk – Skipr, 28-02-2020
Dorpsondersteuners dragen niet alleen bij een het welzijn van bewoners, hun inzet leidt ook tot een aanzienlijke verlaging van de zorgkosten in het dorp. Dankzij de dorpsondersteuner neemt de werkdruk voor de huisarts af. Dat blijkt uit onderzoek van Richard Jong-A-Pin aan de Aletta Jacobs School of Public Health.

8. Het Nederlandse zorgstelsel: duur of goedkoop? – Het Financieel dagblad, 17-02-2020
In Nederland gaat jaarlijks €100 mrd naar de zorg. Als uitgaven aan kinderopvang en welzijn niet worden meegerekend dan komt dit bedrag volgens het CBS uit op € 77 mrd. Oftewel zo’n €4500 per persoon per jaar. Is het Nederlandse zorgstelsel hiermee nu duur of niet? Dat ligt eraan naar welke internationale vergelijking wordt gekeken. Zo schrijft het FD in de rubriek Nieuws in Beeld.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen