Bij ahti kijken we met interesse naar verschillende nieuwsitems op het gebied van gezondheid, data en innovaties die van invloed zijn op zorg. Zo doen we nieuwe inzichten op en discussiëren we over mogelijke verbeteringen in de zorg. Afgelopen weken zagen we deze items in het nieuws langskomen en dit delen we graag met jullie.

1. ‘Scharrelruimte’ helpt bij aanpak multiproblematiek – Binnenlands Bestuur, 5-9-2019

Gerichte hulp aan 50 gezinnen met verschillende en gelijktijdige problemen heeft niet alleen toekomstperspectief voor de gezinnen opgeleverd, maar heeft de gemeente Den Haag naar schatting 1,5 miljoen euro aan maatschappelijke kosten bespaard. Het project – Health Impact Bond – wordt door de gemeente voortgezet bij nog eens 200 huishoudens. Dat hebben de gemeente Den Haag, zorgverzekeraar CZ en Sociaal Hospitaal bekend gemaakt.

2. Het piept en kraakt in de zorg, nu ziekenhuizen niet meer mogen groeien – Volkskrant, 17-9-2019
Dinsdag, op Prinsjesdag, is opnieuw gebleken dat de zorg – samen met de sociale zekerheid – de grootste uitgavenpost van het Rijk is. Om de kosten te beteugelen is afgesproken dat ziekenhuizen vanaf 2022 niet meer mogen groeien. Maar die afspraak leidt nu al tot frictie in de zorg. Aldus de Volkskrant in een analyse.

3. Route naar verpleeghuis zit verstopt  – NRC Handelsblad, 12-9-2019
Steeds meer ouderen moeten lang wachten op een plek in een verpleeghuis of hulp van de wijkverpleging. In februari wachtten 12.873 ouderen op een plek in een verpleeghuis dicht bij huis (of waar ze zelf graag zouden zijn), in juli 13.975 mensen. Zij worden wel verzorgd, maar soms op grote afstand van hun familie. Sommigen (ruim 4.000) wachten al een half jaar tot een jaar. Dit blijkt uit recente cijfers van het Zorginstituut.

4. Samenwerking Amsterdamse organisaties voor betere acute ouderenzorg – ICT & Health, 16-09-2019
Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC), Amsterdam health & technology institute (ahti) en zorg- en welzijnskoepel SIGRA hebben hun krachten gebundeld in een nieuw onderzoeksproject ‘DOLCE VITA’. In het project werken de Amsterdamse kennisinstellingen samen om de kwaliteit van acute ouderenzorg voor 75-plussers te verbeteren.

5. Nieuwe pgb-toets hamert op verplichtingen budgethouder – Skypr, 26-08-2019
Juridische kennis, communicatieve en administratieve vaardigheden en goed werkgeverschap, je moet het allemaal in huis hebben als je een persoonsgebonden budget (pgb) wilt beheren. In het nieuwe Kader Pgb-vaardigheid ligt de nadruk zeer sterk op de verplichtingen van budgethouders.

7. How Geisinger Treats Diabetes by Giving Away Free, Healthy Food – Harvard Business Review, 25-10-2017
Mooi voorbeeld van een project op het gebied van preventie.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen