Bij ahti kijken we met interesse naar verschillende nieuwsitems op het gebied van gezondheid, data en innovaties die van invloed zijn op zorg. Zo doen we nieuwe inzichten op en discussiëren we over mogelijke verbeteringen in de zorg. Afgelopen weken zagen we deze items in het nieuws langskomen en dit delen we graag met jullie.

Data – de ‘publieke’ kant

1. NVZ-voorzitter Melkert: ‘VIPP zorgt voor doorbraak in informatie-uitwisseling’ – Skipr, 16-11-2020
Het VIPP-programma voor medisch-specialistische zorg, dat in 2017 van start ging, heeft een grote impact op de informatie-uitwisseling gehad. Dat zegt NVZ-voorzitter Ad Melkert naar aanleiding van de eindrapportage VIPP 1 en 2.

Download de eindrapportage.

2. De overheid lijdt aan datahonger en dat kost de burger privacy – de Volkskrant, 16-11-2020
Het recentste nieuwsbericht kwam maandag: defensie heeft een experimenteel datacentrum opgetuigd dat het onlinegedrag van Nederlanders in kaart brengt. Verbazing alom in de Tweede Kamer. Maar deskundigen zien het gebeuren: de overheid komt via slimme technologie gevaarlijk dicht bij mensen.

Data – de ‘private’ kant 

3. The “Uber disease” of telemedicine – why the path to profits may be blocked – Sifted, 13-11-2020
Some investors question the business models of the darlings of venture capital

4. Teladoc Is A Strong Buy: A Radical Healthcare Change Will Come – Seeking Alpha, 10-11-2020
If you still had shares of Livongo, they were probably exchanged for Teladoc shares somewhere last week. We look at what’s wrong with healthcare as it is now, how it can be fixed, and how Teladoc and Livongo could help to cure the system. What Livongo brings to Teladoc and what Teladoc becomes after the merger: the only one-stop-shop for digital healthcare. We are on the edge of a revolution in healthcare with converging trends like cheap genome sequencing, CRISPR editing, AI, and personalized medicine and Teladoc is well-placed to profit from the trends. If you look at the digital healthcare market alone, it represents a TAM of $510B.

5. Topvrouw Google Health: ‘We proberen mensen te leiden naar gezondheidsinformatie die ze kunnen vertrouwen’ – NRC, 06-11-2020
Karen DeSalvo | Google Health Aangespoord door de coronacrisis richt Google zijn pijlen op volksgezondheid. Met arts Karen DeSalvo aan het roer wil Google Health vertrouwen kweken. „We leren hoe we behulpzaam kunnen zijn.”

Leefstijl

6. Artsen roepen op tot publiekscampagne leefstijl – Medisch Contact, 16-11-2020
Ruim zeventig artsen, wetenschappers en bestuurders van gezondheidsorganisaties roepen op tot een publiekscampagne voor een gezonde leefstijl. Ze wijzen erop dat een ongezonde leefstijl bepalend kan zijn voor de ernst en het beloop van een covid-19-infectie. Met name noemen de initiatiefnemers obesitas.

Met bijbehorend paper: The impact of obesity and lifestyle on the immune system and susceptibility to infections such as COVID-19

Zorg in het sociaal domein

7. Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde – Sociaal Cultureel Planbureau, 16-11-2010
Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart werd met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De resultaten blijven in de praktijk achter bij de verwachtingen van deze decentralisatie. De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is niet toegenomen, er zijn nog steeds knelpunten in de jeugdzorg en de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks verbeterd. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in ‘Sociaal domein op koers?

Download de publicatie en/of samenvatting. 

Categorieën: Nieuws

Bericht delen