Bij ahti kijken we met interesse naar verschillende nieuwsitems op het gebied van gezondheid, data en innovaties die van invloed zijn op zorg. Zo doen we nieuwe inzichten op en discussiëren we over mogelijke verbeteringen in de zorg. Afgelopen weken zagen we deze items in het nieuws langskomen en dit delen we graag met jullie.

Healthtech ondernemen

1. Meet the 15 most innovative companies from Amsterdam, according to the Dutch Chamber of Commerce (KvK) – Silicon Canals, 28-01-2021
Inclusief health-startup Easee!
Innovation is one of the key pillars of success, and there is no debate in this. Understanding the importance of innovation, several Dutch startups have come up with unique technologies to resolve the major challenges faced by people. If we have to rate them based on the innovation they have brought in, then a majority of them have turned successful and are operating in the market currently.

2. 5 digital health trends to watch in 2021, according to investors – Sifted, 03-03-2021
From millennial mental health to personalised preventative care — three healthtech investors tell us where to look next.

Toekomst zorginnovatie

3. ‘Binnen vijf jaar hybride zorg in elk ziekenhuis’ – BNR, 3-2-2021
Alle ziekenhuizen moeten binnen vijf jaar hybride zorg bieden, ambieert Patiëntenfederatie Nederland. Dat houdt in dat de patiënt moet kunnen kiezen op welke manier hij zorg ontvangt: Via beeldbellen, een app, een fysieke afspraak bij de specialist, of thuisbezoek.

4. Twentse huisartsen kritisch over overname praktijken door ‘snelle jongens’ van Quin Dokters – Tubantia, 5-2-2021
De komst van de commerciële partij Quin Dokters naar de regio leidt tot onrust en discussie. Twee huisartsen in Enschede konden hun praktijk alleen verkopen op voorwaarde van geheimhouding. Een groep collega-dokters heeft na het bekend worden van de overnames inmiddels de samenwerking opgezegd.

5. Zorgen voor Morgen – VPRO Tegenlicht
Wat kan de coronapandemie ons vertellen over de ziekenhuiszorg in Nederland? VPRO Tegenlicht maakt de balans op: Welke lessen zijn geleerd? Is er te veel marktwerking geweest? Hoe functioneerde de centrale sturing door de overheid? Met de jonge arts Sarah van der Lely – die eerder de indringende aflevering Exit Slotervaart maakte – licht regisseur Alexander Oey de Nederlandse ziekenhuiswereld van binnenuit door. Hoe zou de ziekenhuiszorg er in de nabije toekomst uit moeten zien? En hoe komen we daar?

6. Zorgverzekeraars: maak nu keuzes voor een toekomstbestendige zorg – Zorgverzekeraars Nederland, 03-02-2021
Meer inzet op preventie en de samenhang van zorg en welzijn is hard nodig om de gezondheidszorg voor verzekerden toekomstbestendig te maken. De explosieve groei van de ouderenzorg en het tekort aan arbeidskrachten maakt dit noodzakelijk. Zorgverzekeraars willen hun samenwerking met onder andere zorgaanbieders en gemeenten snel kunnen intensiveren. Daarvoor zijn scherpere keuzes nodig over passende zorg, digitalisering en de samenwerking tussen zorg en welzijn. Dat schrijven zorgverzekeraars in hun bijdrage aan de internetconsultatie over de discussienota Zorg voor de Toekomst van het ministerie van VWS. Zorgverzekeraars geven daarin ook aan hoe zij kunnen bijdragen aan een oplossing voor de uitdagingen waarvoor de gezondheidszorg staat.

7. Publiek-privaat samenwerken voor een duurzaam zorgsysteem – NVB, 27-01-2021
Afgelopen week (27-1-2021) publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) haar consultatiereactie ‘Publiek-Privaat samenwerken voor een duurzaam zorgsysteem’ op de discussienota “Zorg voor de Toekomst” van VWS.
De banken onderschrijven de urgentie en de noodzaak van transformatie om de zorg toekomstbestendiger te maken. De voorgestelde route om dat doel te realiseren staat ter discussie. De ambitie om te streven naar de Juiste Zorg Op de Juiste Plaats is op zichzelf goed. Ook het bevorderen van samenwerking in de regio is nuttig en nodig. Maar dat is niet voldoende. Er zal vanuit een inhoudelijke visie – waarbij de burger c.q. patiënt écht centraal komt te staan – veel meer samenwerking en verbinding moeten worden gezocht met andere domeinen in de samenleving, waaronder ook het bedrijfsleven.
In die transitiebeweging is het cruciaal om toe te werken naar een duurzame en innovatieve gezondheidszorg in de breedste zin. Een gedurfde marsroute gericht op een wenkend perspectief met daaronder een zo breed mogelijk draagvlak vanuit de samenleving (burgers/patiënten, de publieke sector en het bedrijfsleven) is essentieel.

Data – de ‘publieke’ kant

8. Dataverkeer verpleegzorg moet beter – Computable, 01-02-2021
De onderlinge data-uitwisseling tussen zorgpartijen moet naar een hoger niveau. Daartoe hebben Patiëntenfederatie Nederland, brancheorganisatie ActiZ, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland een convenant getekend.

Zie ook het KIK-V programma.

Data – de private kant

9. The Coup We Are Not Talking About – New York Times, 29-01-2021
We can have democracy, or we can have a surveillance society, but we cannot have both.

Preventie

10. ‘De obesitas-epidemie stopt niet vanzelf, hoog tijd voor een suikertaks’ – Trouw, 04-02-2021
Zoals bekend zorgt obesitas voor tal van gezondheidsproblemen. In een volgend regeerakkoord moet daarom een suikertaks worden opgenomen, zegt Jean-Paul van Haarlem, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar ONVZ.

11. Experts: Overheid moet ingrijpen bij overgewicht – BNR, 01-02-2021
Als we zo doorgaan, heeft in 2040 twee derde van de Nederlanders overgewicht. Daarom onderzocht een team experts wat de overheid daartegen kan doen. De kern: de overheid moet een gezond eetpatroon afdwingen.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen