Bij ahti kijken we met interesse naar verschillende nieuwsitems op het gebied van gezondheid, data en innovaties die van invloed zijn op zorg. Zo doen we nieuwe inzichten op en discussiëren we over mogelijke verbeteringen in de zorg. Afgelopen weken zagen we deze items in het nieuws langskomen en dit delen we graag met jullie.

Data

1. AP: datawet bedreigt medisch beroepsgeheim – Skipr, 07-06-2021

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich zorgen om het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). De Tweede Kamer moet zich er binnenkort over uitspreken en de AP vreest dat de wet in de praktijk zorgaanbieders dwingt hun beroepsgeheim te doorbreken. Dat staat in een advies dat de AP aan de minister van VWS heeft gegeven.

2. Het belang van data, cijfertjes en kpi’s voor het sociaal domein – Zorg & Welzijn, 10-06-2021
We weten dat sociaal werk meerwaarde biedt voor de maatschappij. Maar hoe lever je daar het bewijs voor, bijvoorbeeld aan gemeenten? Dat blijkt vaak nog lastig. Kpi’s (kritieke prestatie-indicatoren) kunnen uitkomst bieden. Sociaal Werk Nederland werkt daarom aan een nieuw kpi-model, waarmee sociaal werkers hun meerwaarde in de toekomst met cijfers kunnen aantonen.

Zie ook het dataprogramma van sociaal werk nederland.

3. Patiënten zijn geen data, het zijn mensen met verhalen – Volkskrant, 24-06-2021

Innovatie

4. Thuismonitoring via app hoog-risico zwangere succesvol – Skipr, 22-06-2021

Digitale thuismonitoring van zwangere vrouwen met een hoog risico op complicaties vanwege hoge bloeddruk, zorgt voor 20 tot 25 procent minder bezoeken aan de polikliniek en drie keer minder opnames. De applicatie levert een kostenbesparing van zo’n 20 procent. Hans van den Heuvel promoveert vandaag op zijn onderzoek met de app SAFE@HOME aan het UMC Utrecht.

5. Corona geeft e-healthinnovaties wind in de rug – Medisch Contact, juni 2021
De covidepidemie maakt de weg vrij voor digitale innovaties, toch slagen ze niet vanzelf. De implementatie van een cardioapp maakt duidelijk waar de kansen en de risico’s liggen.

Quote uit het artikel:
Logischerwijs brengen deze nieuwe digitale zorgverlening en de bijbehorende veranderende organisatie ook een andere kostenverdeling met zich mee. Immers, er is behoefte aan meer bloeddrukmeters en een nieuwe ICT-infrastructuur. Bovendien zijn er in vergelijking met de traditionele situatie veel meer datapunten beschikbaar die invloed kunnen hebben op beleid en dus verwerkt moeten worden. Aan de andere kant zal de verbeterde controle op termijn zorgen voor minder cardiovasculaire complicaties en dus minder zorgkosten. Bovendien zal de automatiseringsslag voor de huisarts minder personele kosten betekenen. Bewijs over kosteneffectiviteit van thuismeetprogramma’s voor bloeddruk is heterogeen. In de wetenschappelijke literatuur zijn echter voldoende voorbeelden te vinden van initatieven die een behoorlijk effect op bloeddruk teweegbrengen tegen zeer beperkte kosten.

Kun je niet inloggen & wil je het gehele artikel lezen? Neem dan contact met ons op via info@ahti.nl

Aandacht voor preventie

6. Aantal kinderen met overgewicht daalt flink in armere wijken dankzij speciaal programma – Volkskrant, 08-06-2021
Het aantal kinderen met overgewicht in relatief arme wijken is de afgelopen vijf jaar aanzienlijk gedaald. Ze raakten hun overtollige kilo’s kwijt met een programma van de stichting JOGG, waarbij 178 gemeenten in Nederland zijn aangesloten.

7. Ten strijde tegen diabetes en obesitas: ‘Het is ook een pandemie, een die minstens zoveel doden telt’ – Het Parool, 21-06-2021
Wij én de planeet worden ongezonder, dus moet ons voedselsysteem op de schop, bepleiten wetenschappers Jaap Seidell en Jutka Halberstadt in hun nieuwe boek. ‘Corona liet zien: sturen op gezond gedrag kan.’

8. Ook aderverkalking gaat met z’n tijd mee: ‘Traditionele factoren geven niet langer de hedendaagse realiteit weer’ – Trouw, 26-06-2021
Medicijnen tegen hoge bloeddruk en cholesterol hebben aderverkalking niet uit de wereld geholpen. Die aandoening verandert met de tijd, en bedient zich van nieuwe risicofactoren.

9. The Next Move – een podcast over Leiderschap in een nieuw tijdperk – Podcast-fabriek.nl
Deze keer over innovatie in de (huisarts)zorg met Karien van gennip (VGZ) en Mart Malenstein (Quin)

Mantelzorg & ouderzorg

10. Er dreigt een enorm tekort aan mantelzorgers: ‘Dit moet hoger op de politieke agenda’ – NPO Radio1, 16-06-2021
De zorg voor ouderen komt in gevaar doordat de komende jaren een enorm tekort aan mantelzorgers dreigt. De urgentie voor dit probleem wordt niet gevoeld in Den Haag, concludeert Floris Vervat van Senior Service. “Het verbaast me dat dit geen hoofdonderwerp is in de formatiegesprekken”, zegt hij in het radioprogramma Spraakmakers.

11. Onderzoek: mantelzorgers zijn miljarden euro’s waard – Binnenlands Bestuur, 22-06-2021
Als alle 5 miljoen mantelzorgers moeten worden vervangen door publieke of private alternatieven, kost dat de maatschappij zo’n 32 tot 44 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys, dat op verzoek van MantelzorgNL is uitgevoerd.

12. Actiz-baas Henk Kamp wil vergaande maatregelen ouderenzorg – Reformatorisch Dagblad, 22-6-2021
Het nieuwe kabinet moet zo snel mogelijk een totaalbeleid uitwerken voor de zorg aan senioren. Dat schrijft voorzitter Henk Kamp namens ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, aan de informateur. Vergaande maatregelen zijn volgens hem nodig om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor ouderen te waarborgen.

13. Onderzoek VU: ‘Oudere met verpleging thuis leeft langer dan in verpleeghuis’ – Trouw, 25-06-2021
18.000 ouderen in Nederland krijgen verpleeghuiszorg thuis. Zij leven gemiddeld langer dan ouderen in het verpleeghuis, zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit.

Jeugdzorg

14. Rechtspraak slaat alarm over jeugdzorg: kabinet moet nu in actie komen – Sociaalweb, 22-06-2021
Het kabinet moet onmiddellijk ingrijpen om de continuïteit in de jeugdbescherming te garanderen. Die dringende oproep doet de Rechtspraak in een brief aan minister Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Aanleiding is de mededeling van Jeugdbescherming Brabant (JBB) dat die instelling voorlopig geen nieuwe beschermingsmaatregelen zoals de ondertoezichtstelling van een kind meer uitvoert. Dat betekent dat kinderen die in de knel zitten niet de hulp en bescherming krijgen die ze volgens de rechter nodig hebben.

Lees ook de brief die bij dit artikel hoort.

15. ‘Als je met 10-0 achterstand begint, is hogerop komen geen klim op een ladder. Het is een tunnel waarin je moet blijven kruipen’ – Volkskrant, 25-06-2021
Als adviseur voor de overheid stelde Tim ’S Jongers een boek samen met verhalen van mensen voor wie elke dag een strijd is om te overleven. Wat hij voor zich hield, was dat ook hij opgroeide in grote armoede en onzekerheid. En hij weet hoe moeilijk het is om daaruit te komen.

16. Jeugdverpleegkundigen tussen sociaal en medisch domein: Wie betaalt ze? – GuusSchrijvers.nl, juni 2021
Stel een kind heeft buikpijn, slaapt slecht of heeft ernstig overgewicht. Is er dan sprake van sociale oorzaken of een medische? Wie een gecombineerde (integrale) aanpak wil, loopt in het Nederlandse stelsel tegen een stevige muur: medische zorg wordt gefinancierd door zorgverzekeraars, en het sociaal domein komt voor rekening van de gemeenten. Beide financiers bewaken secuur de grens om te voorkomen dat ze zorg of hulp financieren die “tot het domein van DE ander behoort”. Op dit punt is dus dringend innovatie vereist. De burger wil effectieve hulp, wil één casemanager, en wil geen last hebben van deze Berlijnse muur in ons stelsel. In dit artikel geeft Paul van der Velpen drie verschillende voorbeelden die een gemeenschappelijke kern hebben: de jeugdverpleegkundige als verbindingsofficier tussen sociaal en medisch domein.

17. Kijktip 1 augustus: VPRO Zomergasten
Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Robert Vermeiren (Gent, 1968) is op 1 augustus de derde gast in VPRO Zomergasten. Janine Abbring interviewt Vermeiren over zijn ideale televisieavond. (…) Vermeiren mengt zich in tal van debatten. Hij spreekt zich zeer kritisch uit over de decentralisatie van de jeugdzorg, waardoor kinderen met complexe problemen moeilijker hulp krijgen. Tijdens de tweede lockdown signaleerde hij in een brandbrief, ondertekend door alle hoogleraren kinderpsychiatrie, dat de Jeugd GGZ overspoeld wordt met jongeren die vastlopen door de grote inperking van hun bewegingsvrijheid. ‘De komende decennia zullen we het hebben over de COVID-generatie. Het is aan ons allen te bepalen welke bijklank dit zal krijgen’.

Gezondheidsverschillen & kansenongelijkheid

18. De grote scheefgroei: dit zijn de vijf belangrijkste ongelijkmakers – NRC, 25-06-2021
De ongelijkheid in data – Ontspoort het kapitalisme in Nederland? De ongelijkheid neemt toe. De statistieken over kansen, inkomen, vermogen, wonen en arbeid laten zien: de rijkdom aan de top zwelt aan, terwijl laagopgeleiden, flexwerkers en jongeren in de knel komen. „Er ontstaat een granieten kern van achterblijvers.”

19. Nederland is een ongelijk land. Nee hoor, Nederland is een heel gelijk land. Hoe zit het nou? – NRC, 25-06-2021
Kijk op Nederland – Eindeloze discussies worden erover gevoerd: is Nederland een gelijk of een scheefgroeiend land? Opponenten bestoken elkaar met statistieken. Maar wie goed kijkt, ziet dat de sociale kloven verdiepen. De dubbele ziel van Nederland ontrafeld.

20. Nóg een gezondheidscrisis in coronatijd: fysieke klachten door geldstress – NOS, 14-06-2021
Financiële stress door de coronacrisis leidt tot gezondheidsklachten als angststoornissen, depressies, hoofdpijn en slapeloosheid. Dat zegt Wijzer in Geldzaken, dat op initiatief van het ministerie van Financiën voorlichting geeft. Volgens de organisatie is sprake van een boemerangeffect: een gezondheidscrisis (corona) die een economische crisis in de hand werkt, die weer een nieuwe gezondheidscrisis uitlokt.

21. Zeven voorstellen om de publieke gezondheid te versterken – Skipr, 21-06-2021
De overheid moet fors investeren in een gezondere bevolking om toekomstige gezondheidscrisissen beter de baas te zijn. Het Verwey-Jonker Instituut doet zeven concrete voorstellen. De kern: kom met een integrale en langdurige aanpak waarin GGD’en de motor zijn.

Lees ook het rapport.

Ondernemerschap

22. State of Dutch Tech 2020 – Techleap

Categorieën: Nieuws

Bericht delen