Bij ahti kijken we met interesse naar verschillende nieuwsitems op het gebied van gezondheid, data en innovaties die van invloed zijn op zorg. Zo doen we nieuwe inzichten op en discussiëren we over mogelijke verbeteringen in de zorg. Afgelopen weken zagen we deze items in het nieuws langskomen en dit delen we graag met jullie.

Gezondheidsverschillen

1. Analyse eerste coronagolf bevestigt gezondheidskloof: ‘arm’ sterft twee keer zo vaak als ‘rijk’ – Volkskrant, 23-03-2021
En Lage inkomens lopen meer risico op sterfte door corona – NOS, 23-03-2021
Mensen uit de laagste inkomensgroep liepen in de eerste coronagolf twee keer meer risico aan covid-19 te sterven dan mensen uit de hoogste inkomenscategorie. Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maken de gezondheidskloof in Nederland zichtbaar.

2. Onderzoek toont grote verschillen in onderwijskansen tussen regio’s en buurten in Nederland – Kansenkaart
Van collega onderzoeker Bastian Ravesteijn. Dit gaat niet over health, maar wel over kansenongelijkheid en vaak ook vergelijkbare oorzaken die tot gezondheidsverschillen leiden.

Hoewel Nederland internationaal wordt gezien als een land met gelijke kansen, is de kansenongelijkheid in het onderwijs groot. Vanaf vandaag is op de interactieve website KansenKaart.nl op buurtniveau te zien hoe onderwijskansen verdeeld zijn in Nederland. De website is ontwikkeld door wetenschappers van de Erasmus School of Economics en bevatte sinds oktober 2020 al gedetailleerde informatie over inkomen. Daar zijn nu onderwijsuitkomsten aan toegevoegd, waaruit blijkt dat Nederland grote verschillen in onderwijskansen kent.

Bekijk de kansenkaart.

3. De wijk maakt uit voor de zorg – NRC, 05-03-2021
In de ene wijk krijgen veel jongeren hulp, in de andere veel minder. Maar dat betekent niet automatisch dat er meer problemen zijn.

Data

4. Prominenten: ‘Bouw een nationaal techbedrijf voor medische gegevens’ – FD, 15-03-2021
Burgers moeten eigenaar worden van hun medische gegevens, vindt een groep bestuurders. Een nationaal technologiebedrijf zou die gegevens moeten gaan beheren. Winsten vloeien terug naar de gezondheidszorg om de stijgende kosten te beteugelen. Twee aandeelhouders: de staat en een coöperatieve vereniging van alle burgers.

5. ‘MAAK ALLE NEDERLANDERS EIGENAAR VAN MEDISCHE DATA’ – BNR, 16-03-2021
Er moet een nationaal techbedrijf komen waarmee alle Nederlanders eigenaar worden van hun eigen medische gegevens. Dat bepleit een aantal prominenten uit de financiële sector en de gezondheidszorg in het Financieele Dagblad. De gegevens kunnen gebruikt worden om de stijgende zorgkosten mee te betalen.

6. Artikel op de website van Joep Lange Institute.

7. Reactie van Medmij

8. Philips-topman: ʻNederland moet sleutelrol spelen in Europese cloud voor zorgdataʼ – Zorgvisie, 25-11-2020
Het is hoog tijd voor een landelijke datacloud voor de zorg, zegt Philips-CEO Frans van Houten. Wat hem betreft is dat de opmaat naar een centrale rol voor Nederland in het opzetten van een Europese gezondheidsdata-hub. ‘We moeten over de angst dat dit schadelijk kan zijn heenstappen.’

9. How nine digital front-runners can lead on AI in Europe – McKinsey & Company, oktober 2020
Given the right conditions, the “DF9”—Europe’s nine digital front-runners—have the potential to drive adoption of artificial intelligence (AI) across the continent.

10. Data is the world’s most valuable (and vulnerable) resource – Techcrunch, 04-03-2021
There’s a gaping hole in the data loss prevention market

11. The power of a unified data infrastructure: Covid-19 and beyond – Amsterdam Economic Board, 22-03-2021
Ron Herings van Amsterdam UMC ontwikkelde samen met een team van onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum en Radboudumc een algoritme dat voorspelt welke mensen het grootste risico lopen op complicaties na het oplopen van het coronavirus. Door deze mensen eerst te vaccineren, heeft een onderzoek aangetoond dat het risico op ziekenhuisopname kan worden gehalveerd na toediening van slechts een miljoen vaccinaties. En het systeem – dat een laatste veldtest ondergaat – is bijna klaar om uitgerold te worden.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen