Bij ahti kijken we met interesse naar verschillende nieuwsitems op het gebied van gezondheid, data en innovaties die van invloed zijn op zorg. Zo doen we nieuwe inzichten op en discussiëren we over mogelijke verbeteringen in de zorg. Afgelopen weken zagen we deze items in het nieuws langskomen en dit delen we graag met jullie.

Data

  1. Wijken gezonder maken scheelt miljard aan zorgkosten – Zorgvisie, 15-1-2020
    In arme wijken zijn de zorgkosten gemiddeld aanzienlijk hoger. Toch zijn er ook armere wijken waar de zorgkosten lager zijn en de mensen blijkbaar een gezondere leefstijl hebben. Wat aan die verschillen ten grondslag ligt, zou Jochen Mierau graag verder onderzoeken. Het ontsluiten van die data blijkt echter bijzonder lastig.

Management van ‘dure’ patienten

2. Managing the Most Expensive Patients – Harvard Business review, January 2020
When corporate executives, health care leaders, and policy makers discuss the challenge of curbing U.S. health care costs, the conversation invariably turns to the sickest 5% of the population, who consume 50% of health care spending. For a long time the hope has been that improving the efficiency and quality of their treatment would significantly reduce the $3.5 trillion that the United States lays out annually for health care. Over the past two decades this thinking has led employers, insurers, and health systems to embrace expensive disease-management programs that, operating in parallel with patients’ primary-care physicians, use registered nurses and social workers to monitor, coach, and provide services to many people in the top 5%. While these programs do increase the quality of their care, our health system, Kaiser Permanente (KP), and nearly all others have found that they do not reduce net costs.

3. Health Care Hotspotting — A Randomized, Controlled Trial – The New England Journal of Medicine, 09-01-2020

There is widespread interest in programs aiming to reduce spending and improve health care quality among “superutilizers,” patients with very high use of health care services. The “hotspotting” program created by the Camden Coalition of Healthcare Providers (hereafter, the Coalition) has received national attention as a promising superutilizer intervention and has been expanded to cities around the country. In the months after hospital discharge, a team of nurses, social workers, and community health workers visits enrolled patients to coordinate outpatient care and link them with social services.

New York Times schreef hier ook een artikel over: “These Patients Are Hard to Treat“.

Ouderenzorg

4. Zorg voor zelfstandig wonende ouderen moet en kan veel beter – Volkskrant, 15-01-2020
De overheid moet direct aan de slag om het ouderen mogelijk te maken zelfstandig te blijven wonen. Er moeten meer voor ouderen geschikte woningen komen. De zorg moet beter worden georganiseerd, maar tegelijkertijd moeten er ook meer plekken in verpleeghuizen komen. Dat stelt een commissie onder leiding van oud-PvdA-leider Wouter Bos.

Trouw en Medisch Contact schreven hier o.a. ook over.

Lees ook het advies van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen dat commissievoorzitter Wouter Bos aanboodt aan minister Hugo de Jonge van VWS.

5. Ouderenzorg over financiële muren heen goed voor oudere én maatschappij – Zorgverzekeraars Nederland, 9-1-2020
De zorg en ondersteuning van ouderen wordt vaak via verschillende wetten betaald. Wijkverpleging gaat via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ondersteuning, zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, loopt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En langdurige zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit levert lang niet altijd het beste resultaat op voor de oudere in kwestie. In de gemeente Ede doen ze het daarom anders. Daar loopt sinds december 2017 een project waarbij zorgaanbieder Opella, de gemeente, zorgverzekeraar Menzis en het zorgkantoor samenwerken. Een zogenoemde arrangeur regelt alle zorg en ondersteuning voor een oudere die hulp nodig heeft, zonder dat daarbij vooraf de ‘hokjes’ van de verschillende wetten in de weg zitten. En dat levert veel op.

Preventie

6. Healthy diet could save $50 billion in health care costs – Science Daily, 17-12-2019
Investigators analyzed the impact of 10 dietary factors — including consumption of fruits and vegetables, nuts and seeds, processed meats and more — and estimated the annual CMD costs of suboptimal diet habits.

7. Gemeentelijke inzet preventie moet financieel lonen – Binnenlands Bestuur, 5-1-2020
Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars moeten over de ‘eigen’ domeinen heen (financiële) afspraken maken. Zodat de rekening van bijvoorbeeld investeringen door gemeenten om ouderen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen, niet alleen op het bordje van gemeenten terecht komt, maar bijvoorbeeld ook bij de zorgverzekeraars. Die hebben er (financieel) baat bij als mensen een beroep kunnen blijven doen op de Wmo in plaats van op de Wet langdurige zorg (Wlz). Een boodschap met die strekking heeft minister Hugo de Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer overgebracht.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen