Op dinsdag 18 juni organiseren de Amsterdam Economic Board, Kamer van Koophandel, Rabobank Amsterdam, SIGRA en het Amsterdam health & technology institute (ahti) een Zorg2025 bijeenkomst voor zorgprofessionals en innovatieve ondernemers in de gezondheidszorg. Ditmaal besteden we aandacht aan wat de effecten zijn van de groeiende stad op de zorg binnen de stad.

Groeiende vraag naar zorg en welzijn
De huidige groei van grote en middelgrote steden komt onder andere doordat de overheid minder inzet op het stimuleren van suburbanisatie. Tegelijkertijd is er sprake van een toestroom van jongeren, buitenlandse kenniswerkers en in mindere mate welvarende ouderen en lagere inkomensgroepen. Door de bundeling van mensen op een klein geografisch gebied neemt de druk op zorgvoorzieningen toe. Daarnaast leidt de drukte in de stad tot een verhoogde milieudruk en een slechtere gezondheid. Tijdens deze bijeenkomst kijken we hoe we kunnen inspelen op de groeiende vraag naar zorg en welzijn door de groei van de stad. Daarbij komen vragen aan bod zoals: Hoe houden we de steden en haar inwoners gezond? Hoe handhaven we de menselijke maat en hoe houden we de zorg voor iedereen bereikbaar? Welke innovaties zijn er nodig om de groeiende vraag op te vangen? Wat vergt dit van onze huidige zorg- en welzijnsinfastructuur?

De onderstaande sprekers gaan hierop in:

  • Clementine Mol – Bouwkundig arts – Royal HaskoningDHV
    Clementine gaat in de op trends en ontwikkelingen in de zorg en de gevolgen hiervan voor de gebouwde zorgomgeving, zorgvastgoed. Zij zal interessante uitkomsten aanstippen van het Delphi onderzoek ‘De transitie naar het zorglandschap van 2030’ dat door Royal HaskoningDHV is gefaciliteerd.
  • Femke Blokhuis & Nesrine Bouhab – Economische Zaken gemeente Amsterdam
    De gemeente heeft als doel de economische activiteit, werkgelegenheid en de zorg te verbeteren. Femke en Nesrine komen vertellen over het Amsterdam Life Sciences en Health plan en gaan graag in discussie over hoe een sterke en inclusieve Life Sciences en Health community kan bijdragen aan een steeds meer diverse stad.
  • Menno Moerman – Stedenbouwkundige – INBO Amsterdam
    Gezondheid speelt een centrale rol in de plannen die we nu maken voor de stad van morgen. Menno is verantwoordelijk voor diverse grote stedenbouwkundige ontwerpprojecten in Nederland, zowel in uitleggebieden als in de bestaande stad. Tijdens dit event laat hij aan de hand van concrete praktijksituaties zien wat de positie is van gezondheid in de stedenbouw.

Tijdens deze Zorg2025 bijeenkomst kun je als zorg- en welzijnsaanbieder, als innovatieve ondernemer of als andere spelers in de gezondheidssector kennis, ideeën en initiatieven opdoen en delen. Het programma start om 15:30. Na de inspirerende lezingen kun je tijdens de borrel napraten en netwerken.

Aanmelden
Meld je tijdig aan, het aantal toegangskaarten is beperkt.
Na aanmelding gaan wij ervan uit dat je komt en je anders tijdig afmeld zodat mensen op de wachtlijst ook een kans krijgen.

Events Homepage-events
Map
Categories: EventsHomepage-events

Send this to a friend