At ahti we follow interesting news items about health, data and innovation. In this way, we gain insights about improvements in health and healthcare. In the last few weeks we have found the following items to share with you. Some are in Dutch, some are in English.

1. Hoe gezond is jouw wijk? – Volkskrant, augustus 2019
De bevolkingssamenstelling van een wijk bepaalt voor een groot deel hoe gezond men zich daar voelt. Leeftijd, opleidings¬niveau, inkomen en afkomst zijn allemaal van invloed op ons gedrag en onze gezondheid. De Volkskrant heeft een interactieve Gezondheidskaart gepubliceerd, gebaseerd op data van het RIVM, CBS en de 25 GGD’s, zoals in 2018 gepubliceerd in de Gezondheidsmonitor.

2. How digital services are transforming UK mental healthcare – Financial Times, 19-08-2019 (*only with subscription)
Start-ups such as Kooth cut down waiting times by connecting people to real-life therapists

3. Gemeentepolis minima staat onder druk – Binnenlands Bestuur, 19-08-2019
De gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor minima heeft een groot bereik, maar contracten tussen gemeenten en zorgverzekeraars lijken lastiger tot stand te komen. Omdat de polis een waardevol instrument kan zijn voor een integrale aanpak van armoede, gezondheid en schulden bij mensen met een laag inkomen, loont het de moeite eraan te sleutelen.

4. Anderhalvelijnszorg goed alternatief voor ziekenhuiszorg – Medisch Contact, 12-07-2019
Een flinke daling van de zorgkosten per patiënt, kortere wachttijden, tevredenheid bij de patiënten en geen nadelige gevolgen voor de gezondheid. Dat zijn in grote lijnen de vruchten van een jarenlange proef in Zuid-Limburg met anderhalvelijnszorg.

5. Verschil levensverwachting hoog- en laagopgeleid groeit – CBS, 15-08-2019
De levensverwachting van hoogopgeleide 65-jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl die van laagopgeleide leeftijdgenoten gelijk bleef. Het verschil in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden was in de periode 2015 tot en met 2018 ruim 4 jaar bij vrouwen. Bij mannen was dit ruim 5 jaar, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

You can als read other articles about this by Volkskrant, Parool, FD or listen to the item on NPO Radio 1.

Categories: News

COVID-19 Projects
Send this to a friend