Sinds eind februari 2020 heeft ook Nederland te maken met het coronavirus. Het aantal besmettingen, IC-patiënten en doden liep in sneltreinvaart op met een ‘slimme lockdown’ en overbelaste zorg tot gevolg. Dit heeft een grote impact op zowel de zorg als de economie. Vanaf 1 juni introduceerde de overheid een stappenplan om uit de ‘slimme lockdown’ te komen als daar ruimte voor was. Momenteel hebben we weer meer vrijheid in ons doen en laten, maar het is zaak om wat er eerder dit jaar gebeurde niet een tweede keer te laten gebeuren. Om die reden is ahti samen met verschillende partners twee projecten gestart. De eerste is het ‘COVID-19 Zorgdrukrisico dashboard’, dat inzicht geeft in risico ‘hotspots’ op hoge zorgdruk bij een mogelijke tweede golf. Het tweede project is ‘INCODA’ (initiatief COVID Data), waarbij we inzichten gaan genereren waarmee wellicht de belasting op het zorgstelsel kunnen reduceren. Bij beide projecten zetten we op een innovatieve manier data in om tot oplossingen te komen.

INCODA: Inzichten in verloop coronavirus krijgen om belasting zorgstelstel te reduceren

Ahti en Amsterdam UMC (locaties AMC en VUmc) werken tot augustus 2022 aan INCODA om inzichten in het verloop van de COVID-19 pandemie in Nederland te kunnen geven en beslissingen over maatregelen te ondersteunen. Het doel is om o.a. de belasting op het zorgstelsel te voorspellen aan de hand van verschillende risicoprofielen: welke mensen hebben het grootste risico op een ernstig beloop van COVID-19. Om dit te kunnen doen, is er inzicht nodig in de epidemiologie, de transmissie en het medisch verloop van deze ziekte. We onderzoeken groepen met een hoog risico voor een COVID-19 infectie met een ernstig beloop. Dit doen we door CBS-microdata (o.a. sociaal demografische gegevens) te combineren met als eerst intensive care en ziekenhuis data. Deze data komt uit het CovidPredict-project. ZonMW subsidieert het project. Daarnaast hebben we van de Gemeente Amsterdam extra steun ontvangen om de resultaten snel te kunnen implementeren.

Wil je meer weten over de aanpak van dit project? Lees dan voor meer informatie de projectpagina van INCODA!

Corona Dashboard

Amsterdam health & technology institute (ahti) heeft een dashboard ontwikkeld om te kijken naar het verloop van de pandemie binnen groepen mensen met verschillende (demografische) kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, inkomen en migratieachtergrond. Dit kan zowel op geografisch niveau of over tijd.

Bekijk het dashboard hier! 

Het dashboard is een aanvulling en verdieping op de huidige beschikbare gegevens omtrent corona en maakt het mogelijk om een gedetailleerder beeld te krijgen van wie, waar en op welk moment gingen testen, positief testten voor het coronavirus en wie er overleden aan de gevolgen van het virus. De inzichten zullen vragen en hypothesen oproepen. Het dashboard en onderliggende data maken het in sommige gevallen mogelijk om deze vragen te beantwoorden en hypothesen te toetsten. In andere gevallen is vervolgonderzoek nodig met aanvullende data. Je kan zelf met het dashboard aan de slag. Of bekijk een aantal inzichten die wij interessant vonden.

COVID-19 Zorgdrukrisico dashboard: Lokale verschillen in kaart brengen en hotspots signaleren

Ahti ontwikkelde in samenwerking met onderzoeker Mark Verhagen en health startup ‘Bits of Care’ een dashboard waarmee je lokale verschillen in COVID-19 zorgdruk risico’s in kaart kunt brengen. Je kunt hiermee zien in welke regio, gemeente of buurt het hoogste risico op serieuze zorgbehoefte zou ontstaan als er een nieuwe uitbraak plaatsvindt. Oftewel: waar wonen de mensen die het meeste risico lopen op ziekenhuisopname of zelfs opname op de intensive care? De onderzoekers maken gebruik van CBS-microdata met gegevens als leeftijd, bewonersdichtheid en sociaal economische status (SES). Het verschil tussen dit dashboard en anderen is dat deze zich richt op preventie en niet op de actuele besmettingen.

Wil je meer weten over het dashboard of deze inzien? Lees dan de projectpagina of bekijk het dashboard.

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met Rosan van Zoest (Director operations & Project Leader)

Rosan van Zoest
Director operations & Project leader
Kunnen we iets voor jou betekenen?

Zoek jij een partner die jou verder kan helpen met het verkrijgen van inzichten uit data-analyses? Neem dan contact op met info@ahti.nl

Bericht delen