City Rhythm is een exploratief onderzoek waarbij we het gevoel van veiligheid en sociale cohesie in bepaalde buurten en steden in Nederland willen bevorderen. Ahti vormt in een breder consortium het data-team samen met TU Delft en de Universiteit van Wageningen. Met behulp van CBS-microdata gaan wij de ‘ritmes’ in de buurten identificeren. Een ritme, ofwel een patroon, is de manier waarop onderwijs, gezondheidszorg, transport en vele andere factoren op elkaar betrekking hebben. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen wij de lokale beleidsvorming in Nederland ondersteunen voor veiligere buurten.

Discrepantie tussen ervaren veiligheid en criminaliteitscijfers

City Rhythm is een exploratief onderzoek waarbij we het gevoel van veiligheid en sociale cohesie in bepaalde buurten en steden in Nederland willen bevorderen. Onderliggend aan dit onderzoek is de discrepantie tussen hoe mensen veiligheid ervaren en harde criminaliteitscijfers in een bepaalde omgeving. Bij een daling van criminaliteit blijft de ervaren veiligheid vaak achter. Dit wijst op de invloed van andere factoren dan alleen criminaliteit op het gevoel van veiligheid bij mensen. City Rhythm springt in dit gat en gaat er daarbij vanuit dat sociale cohesie en vertrouwen tussen burgers bijdragen aan de ervaren veiligheid. De sociale cohesie bevorderen we in het project door de creatie van gedeelde ritmes in een buurt. Zo’n ritme, ofwel een patroon, is de manier waarop onderwijs, gezondheidszorg, transport en vele andere factoren op elkaar betrekking hebben én hoe mensen hier in bewegen binnen tijd en ruimte. Voor dit onderzoek brengen we aan de hand van kwantitatieve data deze ritmes in kaart.

Met data-onderzoek een beter gevoel van veiligheid in buurten en steden creëren

Door naar patronen te kijken in plaats van individuele ontwikkelingen gedurende een langere tijd, kan een complexe dynamiek in een buurt in kaart worden gebracht. Met behulp van kwantitatief onderzoek gaan wij verschillende stadsritmes identificeren, vergelijken en kijken hoe deze zich verhouden tot de sociale cohesie in een buurt. Hiervoor nemen wij interviews af en analyseren we vooral CBS-microdata. Door dit onderzoek krijgen we een beter idee van welke factoren, of gedeelde ritmes, bijdragen aan een beter gevoel van veiligheid. Met deze inzichten kunnen we beleidsmakers helpen om passende interventies te ontwikkelen. Samen met TU Delft en de Universiteit van Wageningen vormt ahti het datateam binnen dit project.

Verder organiseren we samen met de medewerkers van zes gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Helmond, Rotterdam, Zaanstad en Zoetermeer) regelmatig workshops. Tijdens zo’n workshop gebruiken we de zes gemeenten als casestudies om het ontwikkelde model toe te passen en de voorlopige resultaten te valideren. Daarbij stimuleren we de onderlinge samenwerking en ondersteunen we het wederzijds leren tussen de steden. Met dit proces zorgen we ervoor dat de uitkomst nuttig is voor de daadwerkelijke beleidsvorming in de toekomst.

Status van City Rhythm

Het project is in 2018 afgerond. Ben je nieuwsgierig naar meer verdieping en de resultaten? Lees dan het rapport over City Rhythm.

Partners

  • TU Delft (lead partner)
  • Alterra, Universiteit van Wageningen
  • DataLab, gemeente Amsterdam
  • AMS (Advanced Metropolitan Solutions)
  • Digitale Steden Agenda
  • Gemeentes: Zoetermeer, Helmond, Den Haag, Rotterdam en Zaandstad

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem contact op met Rachel van Beem (Head of Projects).

Bericht delen