Werken met CBS microdata: interview met Ilse Leek

In Nederland is bij het CBS een unieke verzameling van data beschikbaar. Deze data is op geaggregeerd (groeps) niveau publiek toegankelijk. Als gelicenseerde instelling heeft ahti ook toegang tot veel preciezere data, namelijk de onderliggende brondata op (gepseudonimiseerd) persoonsniveau. Op basis van deze bronbestanden is door ahti een geïntegreerde analyseomgeving Lees meer…