Hypertensie (een hoge bloeddruk) is de grootste risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. In Nederland heeft bijna 1 op de 3 mensen tussen de 30 en 70 jaar last van een te hoge bloeddruk. Het vroeg opsporen, onder controle houden en behandelen van hypertensie (Cardiovasculair Risico Management) is daarom van cruciaal belang om de volksgezondheid te verbeteren, het aantal sterfgevallen te verlagen en een daling van de zorgkosten te realiseren. Ahti ontwikkelt momenteel een project rondom Cardiovasculair Risico Management (CVRM): DHoTS. In dit project speelt digitalisering (e-health) een belangrijke rol .We zijn momenteel vooral bezig in gemeente Amsterdam. We werken samen met Amsterdam UMC – locatie AMC, Regionaal Overleg Huisartsen Amsterdam (ROHA) en Heart for Health ICT.

Hart- en vaatziektes zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer één

Wereldwijd zijn hart- en vaatziektes de nummer één doodsoorzaak. Jaarlijks overlijdt bijna een derde van de mensen aan hart- en vaatziekten (Bron: World Health Organization). Ook in Nederland vormen hart- en vaatziekten een belangrijke oorzaak van (vroegtijdige) sterfte en invaliditeit. De zorgkosten rondom hart- en vaatziekten zijn jaarlijks 8,3 miljard euro.

Hypertensie (een hoge bloeddruk) is de grootste risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. In Nederland heeft bijna 1 op de 3 mensen tussen de 30 en 70 jaar last van een te hoge bloeddruk (bron: RIVM). Het vroeg opsporen, onder controle houden en behandelen van hypertensie (Cardiovasculair Risico Management) is daarom van cruciaal belang om de volksgezondheid te verbeteren, het aantal sterfgevallen te verlagen en een daling van de zorgkosten te realiseren. Bovendien, als de patiënt betrokken is bij dit proces, kan de patiënt zelf de regie voeren over de regulering en kwaliteit van de zorg. Al met al leidt dit tot een gezondere populatie, die meer tevreden is over de zorg die zij ontvangen tegen lagere kosten (triple aim).

Projecten rondom CVRM

Om deze uitdaging aan te gaan, heeft ahti samen met partners een project rondom Cardiovasculair Risico Management (CVRM) opgezet. Hierin speelt digitalisering (e-health) een belangrijke rol, omdat e-health tijd- en kostenbesparend kan werken en het zorgproces tussen de patiënt, aanbieder en betaler bevordert. Een andere belangrijke rol is die van de huisarts. In Nederland is de huisarts de eerste contactpersoon in de CVRM-ketenzorg waar je mee te maken krijgt als je last hebt van een hoge bloeddruk.

Het project is afgelopen, maar de DHoTS gaat als dienst door.

Connecting the DHoTS: Digital Health from Technology to Services

DHoTS is een online zorgdienst die personen met een hoge bloeddruk kan monitoren en begeleiden. Hierbij worden bloeddrukmetingen, informatie en advies uitgewisseld tussen de gebruiker en de zorgverlener in de huisartsenpraktijk.

De dienst bestaat uit een patiënten applicatie en een huisartsenportaal. Patiënten meten thuis hun bloeddruk en hartslag met een via bluetooth gekoppelde bloeddrukmeter. Deze meetgegevens worden doorgestuurd naar de applicatie. De applicatie ondersteunt ook door middel van herinneringsberichten zodat het uitvoeren van de meting niet vergeten wordt. De bloeddruk waardes worden automatisch en veilig verwerkt in het huisartsenportaal. De huisarts houdt een up-to-date overzicht van zijn patiënten en wordt gewaarschuwd zodra de bloeddruk van een patiënt afwijkend is. Op deze manier wordt de patiënt op afstand betrouwbaar gemonitord en begeleid.

Lees meer op de website van DHoTS.

Voordelen van DHoTS: 

 • Thuismonitoring is efficiënt en flexibel: meten waar en wanneer je wil
 • Het zorgt voor betrouwbare bloeddruk en hartslagwaarden
 • Bij meerdere zorgverzekeraars is declaratie mogelijk voor geprotocolleerde thuismetingen
 • DHoTS zorgt voor lange termijn monitoring en daardoor betere diagnostiek en preventie
 • DHoTS zorgt ervoor dat er minder praktijkbezoeken nodig zijn
 • Door DHoTS is de patiënt meer betrokken bij zijn/haar eigen bloeddrukcontrole.

Status van DHoTS

DHoTS: Pharos (expertisecentrum op het gebied van gezondheidsverschillen) heeft mee gewerkt om de applicatie voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Momenteel doen er 9 huisartsenpraktijken in Amsterdam mee.

Ook patiënten zijn enthousiast, lees hier een aantal ervaringen (M. Basten, 2021):

“Het geeft mijzelf en mijn huisarts meer inzicht over mijn bloeddrukwaarden”

“De app was super makkelijk in gebruik”

“Ik heb mijn ervaringen met DHoTS met mijn familie en vrienden gedeeld omdat ik er zo enthousiast over was”

 

Hartritme detecteren? DHoTS kan ook aan een één-kanaals ECG-apparaat worden gekoppeld.

Partners

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO) steunt het project financieel.

  Wil je meer weten over het project?

  Lees de twee interviews over de hypertension management tool van onze partners:
  Sebastiaan Blok – Innovatiemanager en Onderzoeker
  Steven van de Vijver – Huisarts 

  Lees ook het artikel in Medisch Contact over DHoTS.

  Contact

  Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem contact op met Paulien Tensen.

  Bericht delen