Na de hervorming van langdurige zorg in 2015, merkt het Amsterdam UMC een toename van 20% van kwetsbare ouderen op de Spoedeisende Hulp. Er zijn verder ook geen andere locaties met de juiste voorzieningen waar de ouderen verder kunnen herstellen na bijvoorbeeld een val. Ze hebben geen complexe zorg nodig en zijn dus ‘te gezond’ voor het ziekenhuis. Ze zijn tegelijkertijd ook nog niet fit en zelfstandig genoeg om terug naar huis te mogen. Dit zorgt voor capaciteitsproblemen binnen het ziekenhuis en gezondheidsrisico’s voor ouderen. Als oplossing starten we het project ‘Buurtziekenhuis’ om de kloof tussen het ziekenhuis en thuis te dichten. In Amsterdam Zuidoost beginnen wij deze pilot om op een nieuwe locatie minder complexe zorg aan te bieden voor kwetsbare ouderen.

Het ziekenhuis is geen goede plek voor herstel ouderen

Sinds de hervorming van langdurige zorg in 2015 is er een toename van 20% van kwetsbare ouderen op de Spoedeisende Hulp van het Amsterdam UMC (locatie AMC). Ze komen in het ziekenhuis terecht omdat er elders geen voorzieningen zijn om minder complexe hulp te ontvangen. Dit komt vaak door de bezuinigingen op rust- en verzorgingstehuizen. Dan is er nog een ander probleem. Onderzoek toont aan dat als ouderen een week of langer in een ziekenhuis verblijven, de kans op overlijden binnen zes maanden met 30% toeneemt. Dit leidt vaak tot meer complicaties voor de patiënt waaronder verwarring, functionele achteruitgang en spierverlies. Maar deze ouderen na een week naar huis sturen, gaat niet.

Demografische stand van zaken in Amsterdam: geografische verdeling 80-plussers

Data-analyse Spoedeisende Hulp helpt inzicht krijgen in patiëntenstroom voor betere zorg

Om de kloof tussen het ziekenhuis en thuis te dichten, starten wij samen met Amsterdam UMC de pilot ‘Buurtziekenhuis’ in Amsterdam Zuidoost. Een plek waar wij minder complexe zorg faciliteren voor deze ouderen. We bieden een meer therapeutische omgeving in de buurt van het huis en de sociale contacten van de patiënt. Daarbij willen wij het ziekenhuis een beter inzicht geven in de patiëntenstroom. Hiervoor visualiseren we de data van de Spoedeisende Hulp van het Amsterdam UMC. Dankzij deze data-analyse kunnen wij wijkziekenhuizen een beter inzicht geven in de instroom van toekomstige patiënten. Op deze manier kunnen zij zich beter en efficiënter voorbereiden. Dit is uiteindelijk een meer gepersonaliseerde aanpak en het leidt tot een beter gebruik van beschikbare, gespecialiseerde zorg.

Status van Buurtziekenhuis

Na het afronden van het project ‘het Buurtziekenhuis’ heeft ahti het stokje volledig overgedragen aan het Amsterdam UMC. Onder leiding van Amsterdam UMC, Cordaan en Zilveren Kruis is het Buurtziekenhuis onder een nieuwe naam doorgegaan, genaamd ‘de Wijkkliniek’. Deze is in juni 2018 in Amsterdam Zuidoost geopend.

Partners

  • Amsterdam UMC (locatie AMC)
  • Buurtziekenhuis

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem contact op met Rachel van Beem (Head of Projects).

Bericht delen