Gemeenten hebben sinds de invoering van de WMO een grotere rol en verantwoordelijkheid in de gezondheid en het welzijn van hun burgers. De gemeente Barneveld wil inzicht krijgen in de samenstelling van burgers en veranderingen daarvan in hun gemeente, zodat zij daar hun beleid op kunnen inrichten. Ahti heeft veel ervaring met het genereren van dergelijke ‘actionable insights’ door het combineren, analyseren en in kaart brengen van verschillende data. Daarom startte ahti in 2019 een traject met de gemeente Barneveld om de gemeente databedreven te maken. Samen met de gemeente brengen we in beeld wat de huidige stand van zaken in de gemeente is, leggen we relaties bloot en anticiperen we op veranderingen in de gemeente.

Sinds de invoering van de WMO grotere verantwoordelijkheid voor gemeenten

Gemeenten hebben sinds de invoering van de WMO in 2015 een grotere rol en verantwoordelijkheid in de gezondheid en het welzijn van hun burgers. Gemeenten houden zich steeds meer bezig met de vraag: Hoe maak je het beste beleid om burgers gezonder te krijgen en langer gezond te laten blijven? Data kan hier een sleutelrol in spelen, mits het leidt tot bruikbare inzichten voor beleidscreatie en -verbetering. De gemeente Barneveld wil inzicht krijgen in de samenstelling van de populatie en veranderingen die er in de afgelopen jaren zijn opgetreden, zodat daar het beleid op kan worden ingericht.

Inzicht in (veranderende) behoeften van burgers om effectieve processen in te richten

Ahti ontwikkelde een dashboard voor de gemeente Barneveld waarin we een groot aantal burgerprofielen hebben geïdentificeerd. Deze profielen zijn opgesteld aan de hand CBS-microdata op het gebied van onder andere inkomen, opleidingsniveau en andere demografische kenmerken. Daarbij is er vanuit de gemeente data aangeleverd omtrent het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein. Door de reële behoefte voor maatschappelijke voorzieningen te koppelen aan de burgerprofielen is het mogelijk om voorzieningen te plannen. Daarbij keken we naar:

  • De ruimtelijke spreiding van deze profielen over wijken en buurten
  • De omvang van verschillende burgerprofielen in de gemeente
  • De veranderingen in deze burgerprofielen over tijd

Daarnaast analyseerde ahti welke soorten profielen zich waar in de gemeente hebben gevestigd en welke juist zijn vertrokken. Ook deze stap biedt middelen om een behoefteraming voor maatschappelijke voorzieningen op te stellen en beleid daarmee te sturen.

Status van Barneveld: de databedreven gemeente

In 2020 leverden we de eindproducten van fase 2 op (rapport, dashboard en dataset) en zijn gesprekken voor de continuering van de opdracht met (nieuwe) relevante beleidsthema’s gestart. sindsdien loopt het project nog steeds door.

Nieuwsgierig naar tussentijdse resultaten? Lees dan ons artikel Bevolkingsgroei en potentiële gevolgen voor maatschappelijke voorzieningen: inzichten in de gemeente Barneveld.

Partners

  • Gemeente Barneveld

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem contact op met Rosan van Zoest.

Rosan van Zoest
Director operations & Project leader
Ook benieuwd hoe we data kunnen omzetten naar inzichten in jouw gemeente?

Of heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Rosan van Zoest.

Bericht delen