Corona geeft e-healthinnovaties wind in de rug – Medisch Contact, juni 2021

De covidepidemie maakt de weg vrij voor digitale innovaties, toch slagen ze niet vanzelf. De implementatie van een cardioapp maakt duidelijk waar de kansen en de risico’s liggen.

Quote uit het artikel:
Logischerwijs brengen deze nieuwe digitale zorgverlening en de bijbehorende veranderende organisatie ook een andere kostenverdeling met zich mee. Immers, er is behoefte aan meer bloeddrukmeters en een nieuwe ICT-infrastructuur. Bovendien zijn er in vergelijking met de traditionele situatie veel meer datapunten beschikbaar die invloed kunnen hebben op beleid en dus verwerkt moeten worden. Aan de andere kant zal de verbeterde controle op termijn zorgen voor minder cardiovasculaire complicaties en dus minder zorgkosten. Bovendien zal de automatiseringsslag voor de huisarts minder personele kosten betekenen. Bewijs over kosteneffectiviteit van thuismeetprogramma’s voor bloeddruk is heterogeen. In de wetenschappelijke literatuur zijn echter voldoende voorbeelden te vinden van initatieven die een behoorlijk effect op bloeddruk teweegbrengen tegen zeer beperkte kosten.

Lees het volledige artikel op de website van Medisch Contact.

Of download hier het artikel in pdf.

Bericht delen