Door de transities in 2015 binnen langdurige en geestelijke zorg in Nederland komen beleidsmakers, zorgprofessionals en burgers voor grote uitdagingen te staan. Een veranderende demografie, een toename van chronische ziekten en een groeiende vraag naar zorgdiensten geven een voortdurende druk op de zorgbudgetten. Daarbij is de focus binnen het Nederlands zorgstelsel komen te liggen op een meer maatschappelijke benadering, oftewel participatie. Ahti zoekt daarom met de Gemeente Amsterdam en stadsdeel Amsterdam Zuid naar een duurzame oplossing en start de pilot ‘Wijkgerichte Aanpak’. Dit is een trainingsprogramma dat lokale gezondheidsmedewerkers en -vrijwilligers in staat stelt prioriteiten te stellen in hun eigen buurt.

Zorg efficiënter en effectiever organiseren in de buurt van de burger 

Door decentralisatie in 2015 binnen het zorgstelsel komen beleidsmakers, zorgprofessionals en burgers voor grote uitdagingen te staan. De zorg moet efficiënter en effectiever worden door het dicht bij burgers te organiseren. Dit project richt zich daarom ook op de organisatie daarvan, op wijkniveau. Het project komt voort als een antwoord op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen:

  • Een ouder wordende populatie, toename in chronische ziekten en meer zorgvraag zorgt voor hogere kosten.
  • Dit vraagt om duurzame oplossingen die er mede zijn gekomen met de transitie van zorgtaken in 2015 naar gemeenten.
  • De vraag naar duurzame oplossingen in de gezondheidszorg gaat ook samen met een andere kijk op zorg, namelijk die van preventie, participatie en een meer holistische aanpak van ziekte (in welke context leven mensen) in plaats van mensen verdelen in specifieke ziektebeelden (de diabeten, de kankerpatiënten etc.).
  • Dit laatste vraagt dus ook om samenwerking tussen mensen met verschillende (zorg)achtergronden.

Tegelijkertijd ontstaan er mogelijkheden om veranderingen teweeg te brengen met behulp van data-onderzoek. Maar we kunnen ook mensen stimuleren om met hun eigen oplossingen te komen. Wij geloven dat een samenwerking tussen burgers, medische en sociale zorg essentieel is om veranderingen teweeg te brengen die de gezondheidszorg beoogt. Amsterdam, met haar typische verstedelijkte en open bevolking, is een ideale plek om een multidisciplinaire benadering op gedecentraliseerd niveau te ontwikkelen en te versterken. Daarbij beschikt Amsterdam over uitmuntende bronnen van data.

Op maat gemaakte oplossingen op lokaal niveau inrichten door gebruik van data

Wijkgerichte Aanpak is een trainingsprogramma dat lokale gezondheidsmedewerkers en – vrijwilligers helpt bij het stellen van de juiste prioriteiten in de lokale context. Het programma coördineert de zorg en leidt professionals van verschillende specialismen op om samen te werken met de burgers. Door verschillende ervaringen uit de buurt te combineren met inzichten verkregen uit data kunnen organisaties zich richten op de meest relevante actiepunten. Ook gebruiken we data om inzichten uit het kwalitatieve gedeelte van dit project (de ervaringen van burgers en lokale zorgmedewerkers) te toetsen dan wel van context te voorzien. Deze zijn specifiek op hun eigen wijk gericht. Het programma zorgt voor een efficiëntere, effectievere en op maat gemaakte benadering van duurzame oplossingen in de gezondheidszorg op lokaal niveau.

Status van Wijkgerichte Aanpak

De pilot is in 2018 afgerond. Ahti startte het programma en ontwikkelde de inhoud in samenwerking met de gemeente Amsterdam en stadsdeel Amsterdam Zuid. Ahti heeft haar expertise gebruikt op het gebied van training, educatie en data om de deelnemers te helpen met de onderlinge samenwerking. Daarbij ondersteunden we hen ook bij het kunnen benoemen van de juiste prioriteiten in hun eigen buurt en deze aan te pakken.

Gebiedsplan Amsterdam Oud Zuid

Partners

  • Gemeente Amsterdam
  • Stadsdeel Amsterdam Zuid

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem contact op met Rachel van Beem (Head of Projects).

Bericht delen