Onlangs heeft ahti samen met haar partners ROHA, Heart for Health ICT en het Amsterdam UMC – locatie AMC een EFRO-subsidie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen) ontvangen van € 750.000,- voor het project ‘DHoTS’ (Digital Health from Technology to Services) dat een waarde van € 1,8 miljoen heeft. Binnen DHoTS ontwikkelen we een ‘digital health platform’ voor Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM).

Zorg op het juiste moment
In Nederland heeft 1 op de 3 mensen tussen de 30 en 70 jaar oud te maken met een hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk is de grootste risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Ahti wil samen met haar partners dat dit aantal omlaag gaat en ontwikkelt daarom een digital health platform. Met behulp van telemonitoring is het mogelijk om thuis gemeten bloeddrukken op afstand door te geven aan de huisarts. Dit zijn vaak nog losstaande mobiele applicaties. In dit project wordt een telemonitoring- en zelfmanagementtool volledig geïntegreerd met de zorgpraktijk. De resultaten van de bloeddrukmetingen die de patiënt thuis verricht en het persoonlijke advies wat de applicatie genereert wordt automatisch doorgestuurd naar de huisarts. Zo houdt de huisarts beter vinger aan de pols en kan deze in geval van nood gerichter het behandelplan aanpassen.

Betere en goedkopere zorg
Het doel van dit project is het verbeteren en kost-efficiënter maken van de zorg, waarbij het onder controle houden van de bloeddruk er ook nog eens voor zorgt dat hart-en vaatziekten worden voorkomen. Doordat de huisarts vanuit zijn praktijk de gegevens kan inzien en kan ingrijpen wanneer dat nodig is, wordt de vervolgzorg minder duur. Daarbij hoeft de patiënt ook minder vaak naar de (soms stressvolle) omgeving van de huisarts te gaan. Verder wordt er samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis gekeken naar een haalbare vergoedingsstructuur voor deze integrale digitale zorgdienst. Op de lange termijn is het idee om deze zorgdienst zo te ontwikkelen dat het ook ingezet kan worden voor andere chronische zorgdiensten zoals astma of diabetes.

Wat is EFRO?
EFRO staat voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en is bedoeld om de (regionale) economie een steuntje in de rug te geven. In Nederland richt het fonds zich onder meer op het versterken van de concurrentiepositie, de economische groei, een betere kwaliteit van leven en duurzame ontwikkelingen. De subsidie voor het DHoTS project is uiteindelijk toegekend binnen het innovatie impuls-programma van Kansen voor West II, het samenwerkingsverband van de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen