Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC), Amsterdam health & technology institute (ahti) en zorg- en welzijnskoepel SIGRA hebben hun krachten gebundeld in een nieuw onderzoeksproject ‘DOLCE VITA’. In het project werken de Amsterdamse kennisinstellingen samen om de kwaliteit van acute ouderenzorg voor 75-plussers te verbeteren. Voor het onderzoeksproject is 1,9 miljoen euro beschikbaar. Het onderzoek wordt gefinancierd door het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en een groot aantal Amsterdamse zorgorganisaties.

Totale keten is onoverzichtelijk
Ouderen ondervinden te vaak moeilijkheden bij het ontvangen van snelle, adequate en passende zorg wanneer dat nodig is. Tijdelijke zorg is niet altijd snel beschikbaar. De afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis is structureel overbelast en na een ziekenhuisopname is plaatsing vaak moeilijk. Het gevolg is dat de steeds grotere groep ouderen met acute gezondheidsproblemen niet goed kan worden geholpen. Door de onoverzichtelijkheid van de totale keten is het vaak lastig om te bepalen hoe dit kan worden verbeterd.

Dolce Vita: Ontwikkeling nieuw datamodel
In het project wordt een model ontwikkeld dat helpt ‘wat-als’-vragen over de gevolgen van lange-termijn beleidsbeslissingen (investeringen, beleidswijzigingen en innovaties) in het gezondheidszorgsysteem te beantwoorden. Het model kan worden ingezet voor het ondersteunen van complexe besluitvormingsprocessen in het zorgsysteem.

Bianca Buurman (Amsterdam UMC): “We voorzien in de komende jaren een 60% groei van het aantal 75-plussers, een groep die veel acute zorgvragen heeft. Tegelijk moeten we de zorg met minder verpleegkundigen leveren. Daarom is het essentieel om met goede onderbouwing keuzes te kunnen maken welke interventies helpen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden en uitkomsten voor ouderen te verbeteren.”

Projectleider Rob van der Mei (CWI): “De samenwerking die we nu hebben is een schitterende kans om een groot maatschappelijk probleem samen aan te pakken, door deze unieke bundeling van wetenschappelijke en praktijkkennis van de stakeholders uit de acute ouderenzorg sector. Met het samenbrengen van de kennis en data kunnen we voorspellen wat het betekent als we bijvoorbeeld ervoor zorgen dat in heel Amsterdam ingezet wordt op meer bedden voor tijdelijke zorg. Leidt dit dan daadwerkelijk tot minder crisissituaties, minder ziekenhuisopnames en vaker terugkeer naar huis? Zo kunnen we ‘wat-als’ vragen beantwoorden, die cruciaal zijn voor complexe besluitvormingsprocessen.”

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van onderzoekers uit de geriatrie, datawetenschappen en stochastische modellering. In het project is onder de vlag van SIGRA een gebruikersgroep betrokken van in totaal veertien Amsterdamse verpleeg- en verzorgingstehuizen, huisartsen en ziekenhuizen. Centrum Wiskunde & Informatica is penvoerder van het project.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen