Een dataperspectief op ADHD medicatiegebruik bij jongeren

Tijdens het NVvP voorjaarscongres afgelopen maart hebben Marleen Hendriks en Arne Popma, beiden verbonden aan Amsterdam UMC, een discussie gefaciliteerd over de inzet van populatie data binnen de jeugd-GGZ. Hiervoor maakten ze gebruik van deze link over de achtergrondkenmerken van jeugdigen die ADHD medicatie gebruiken.

Deze analyses tonen de kracht van de CBS microdata: door de omvang van de dataset is het mogelijk om in specifieke populatiegroepen te kijken naar de samenhang met verschillende achtergrondkenmerken. Zo lijkt de invloed van gezinsinkomen op ADHD medicatie gebruik beperkt als we kijken naar alle jeugd tot 18 jaar in Nederland. Als we echter in een specifieke subgroep kijken, in dit geval jongens van 11 tot 18 jaar met een Nederlandse herkomst en wonend in een eenouder huishouden, dan zien we aanzienlijk meer gebruik als deze kinderen wonen in huishoudens met een laag inkomen.

Bekijk hier de pdf: Een dataperspectief op ADHD medicatiegebruik bij jongeren

 

Bericht delen