Zorg2025 is terug; nadat we de maart en juni editie, ondanks de grote belangstelling, hebben moeten cancellen. Goed nieuws; we hebben besloten om op 10 november het programma alsnog aan te bieden en daarmee de eerste online versie te organiseren.

ZORG2025 ONLINE

Op dinsdag 10 november organiseren de Amsterdam Economic Board, Rabobank Amsterdam, het Amsterdam health & technology institute (ahti), Smart Health Amsterdam en SIGRA de eerste online Zorg2025 bijeenkomst voor zorgprofessionals en innovatieve ondernemers in de gezondheidszorg.

Ditmaal besteden we aandacht aan de sociale en persoonlijke kant van het gebruik van Artificial Intelligence. Vandaag de dag al, en in de toekomst nog meer, moeten we het werk in zorg en welzijn met minder mensen doen. Innovaties kunnen wellicht een oplossing bieden zodat we met minder mensen meer kunnen doen. Echter de meeste innovaties zijn op dit moment nogal onpersoonlijk en hebben daardoor nog een onvoldoende ontlastend effect. Kan A.I. hier op verschillende wijzen een uitkomst bieden? Is sociale interactie mogelijk en hoe persoonlijk kan het dan eigenlijk worden? Waar loop je als ondernemer tegen aan in de ontwikkeling? Op deze en meerdere vragen krijgen we antwoorden, visies en praktijkvoorbeelden te horen van onze sprekers.

Zodoende is dit keer het centrale thema: “A.I. sociaal en persoonlijk?”.

De onderstaande sprekers gaan hierop in:

  • Mark Hoogendoorn, associate professor Artificial Intelligence, Computational Intelligence group – Vrije Universiteit Amsterdam.
    Hoe persoonlijk gaat het worden wanneer A.I. meer weet over jezelf en je gedragingen die de eigen gezondheid en welzijn schaden dan jij zelf? Is dat een moment dat we AI systemen als adviseur voor onze gezondheid gaan gebruiken? Een beeld op hoe beslissingen in zorgpaden nu en in de nabije toekomst kunnen worden genomen.
  • Koen Hindriks, professor Artificial Intelligence, Social AI group – Vrije Universiteit Amsterdam.
    Deelt zijn ervaringen met de inzet van Robot Pepper en Social A.I. in het Radboud UMC. Heeft het uiterlijk van Pepper en haar conversatie vermogen er aan bijgedragen dat patiënten het accepteren zich te laten interviewen? Een praktijkvoorbeeld die de betekenis van warme overdracht in een nieuw perspectief plaatst.
  • Marco Dees, managing partner – Ayuto / Emmazorgt
    Vertelt over de inzet van conversational A.I. bij mensen met Alzheimer en legt uit wat nu precies de intelligentie toevoegt aan de conversatie. Creëert de persoonlijke en sociale component een gevoel van geborgenheid omdat je op iets of iemand kan terugvallen die je kent? Hoe draagt dit bij aan langer thuis kunnen wonen.
Aanmelden

We starten om 16.00 uur en aansluitend is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen welke live beantwoord worden door de sprekers. Het evenement vindt online plaats via het platform Hopin.

Deze bijeenkomst is gratis en registratie is verplicht. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan snel aan via Eventbrite! Circa 1 week voor het event ontvang je van ons de link voor het online event. Met eventuele vragen kun je mailen naar info@smarthealthamsterdam.com

Zorg2025

De zorg2025 Bijeenkomsten zijn netwerkbijeenkomsten voor aanbieders en innovaties ondernemers in zorg en welzijn. Met deze ontmoetingen willen wij partijen in de healthsector bijeenbrengen en zicht bieden op de ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van innovatie in zorg en welzijn. De bijeenkomsten organiseren wij samen met Rabobank Amsterdam, Amsterdam Economic Board, SIGRA en Smart Health Amsterdam.

Evenementen Homepage-events
Bericht delen