Visie en missie

Visie

Ahti wil de best mogelijke zorg realiseren voor de stad Amsterdam en de rest van de wereld door het bij elkaar brengen van mensen, technologie, data en ondernemerschap in een ecosysteem van healthtech instellingen en bedrijven.

Missie

Ahti helpt zorgbetalers, -verstrekkers en ondernemers om innovaties te ontwikkelen voor betere kwaliteit van zorg, hogere patiënttevredenheid en meer kosten-efficiëntie door innovatie in de zorg te stimuleren.