Visie en missie

De missie van ahti is om gezondheid en gezondheidszorg in steden te bevorderen door mensen, technologie en medische kennis met elkaar te verbinden op het gebied van innovatie & ondernemerschap. Door een grootschalig netwerk van zorg- en bedrijfsprofessionals kan ahti zorgbetalers, -aanbieders en ondernemers helpen om oplossingen te ontwikkelen voor een betere kwaliteit van zorg, hogere patiënttevredenheid en kostenefficiënt proces (de zogenaamde ‘triple aim’). Ons doel is om healthtech gerelateerde innovaties te versnellen door projecten op te zetten en samenwerkingen aan te gaan.

Ahti is een flexibele en ondernemende organisatie. Wij werken met de volgende kernwaarden:

  • Grondig
  • Resultaatgericht
  • Ondernemend
  • Onconventioneel
  • Verbindend

Op de lange termijn is onze doelstelling om internationaal leider te worden op het gebied van healthtech innovatie. We bouwen aan langdurige relaties met onze partners & cliënten en werken samen met toonaangevende kennisinstituten en leveranciers.

COVID-19 Projects
Send this to a friend