Developments in the field

We've made a selection of the most remarkable and interesting news articles in the field of healthcare, technology and entrepreneurship:

Meer meldingen verwarde personen als gevolg van minder GGZ bedden?

De afgelopen jaren, eigenlijk sinds de decentralisatie, is regelmatig in het nieuws dat verwarde personen overlast vormen op straat en veel tijd kosten voor bijvoorbeeld de politie. Onderliggende hypothese is vaak dat dit komt door besparingen op de GGZ zorg en van opvang naar zorg thuis. Op basis van Vektis data (claims data van de verzekeraars) komt nu naar voren dat in de periode 2013 tot en met 2017 de uitgaven aan GGZ zijn gestegen van 3,2 miljard naar 3,5 miljard per jaar terwijl de GGZ crisisdienst 10.000 keer minder in actie is gekomen en nu op 50.000 keer per jaar zit. Wel is in die periode het aantal meldingen via de politie gestegen van 50.000 per jaar naar 80.000, dus er is op zijn minst een verschuiving van kosten: NOS, 6-4-2018

 

Grote stap in nieuwe financiering hartzorg

In de zorg betalen we vaak voor de uitgevoerde activiteiten. Eigenlijk is dat natuurlijk een perverse prikkel op meer productie. Menzis begint nu een traject waarbij hartzorg ingekocht wordt op basis van patiënten uitkomsten en niet meer op de uit te voeren handelingen. Zo worden bijvoorbeeld her-operaties niet meer apart vergoed waardoor de straf en beloning voor de kwaliteit van handelen groter wordt: Zorgvisie, 3-4-2018