Developments in the field

We've made a selection of the most remarkable and interesting news articles in the field of healthcare, technology and entrepreneurship:

Nieuw systeem voorkomt bijna 90.000 medische missers

In zeven Nederlandse ziekenhuizen zijn in twee jaar tijd bijna 90.000 medicatiefouten voorkomen. Met deze cijfers komt de fabrikant van een nieuw beveiligingssysteem na een evaluatie van de testfase. In dertienduizend gevallen ging het om foute doseringen van uiteenlopende geneesmiddelen. Telegraaf, 4-6-2018

Strengere normen in ziekenhuizen leiden niet tot betere zorg

We stellen met z’n allen steeds hogere eisen aan de zorg, en terecht. Een van de manieren om complexe zorg veilig te kunnen leveren is om deze te concentreren. Als je dezelfde operatie 30 of 300 keer per jaar doet, wordt is het duidelijk dat je beter wordt bij 300 operaties. Keerzijde van deze specialisatie is dat je zorg moet concentreren. Mede als gevolg daarvan is er de komende jaren een concentratie van IC zorg te verwachten. Vooral voor perifere ziekenhuizen kan dat grote gevolgen hebben.

Trouw, 27-5-2018

Veel senioren zonder medische noodzaak in ziekenhuisbed

De keten van spoedeisende ouderenzorg kraakt tegenwoordig aan alle kanten. Als gevolg daarvan komen er veel meer ouderen via de spoedeisende hulp terecht in een ziekenhuisbed. Dat is niet alleen heel duur maar heeft ook negatieve consequenties voor ouderen door onnodige inactiviteit en daardoor spierverlies. Wat nodig is zijn deels andere vormen van opvang met meer medische mogelijkheden in de eerste lijn en daarnaast een betere afstemming in de keten om op elk moment de beste keuzes te maken. Ahti is, samen met Sigra en CWI, bezig met de opzet om op basis van simulatiemodellen betere keuzes te maken in de spoedeisende keten. BN De Stem, 21-04-2018

 

Zilveren Kruis wil meer zorg thuis

De rol van ziekenhuizen zal de komende jaren sterk veranderen onder invloed van technologie. Veel activiteiten in het ziekenhuis gebeuren al op basis van dagbehandeling maar nu wordt er ook steeds meer een verschuiving merkbaar dat ook behandeling en monitoring verschuift naar thuis. Zilveren Kruis wil hier de komende jaren een stimulerende rol in spelen: Zorgvisie, 20-04-2018

 

Meer meldingen verwarde personen als gevolg van minder GGZ bedden?

De afgelopen jaren, eigenlijk sinds de decentralisatie, is regelmatig in het nieuws dat verwarde personen overlast vormen op straat en veel tijd kosten voor bijvoorbeeld de politie. Onderliggende hypothese is vaak dat dit komt door besparingen op de GGZ zorg en van opvang naar zorg thuis. Op basis van Vektis data (claims data van de verzekeraars) komt nu naar voren dat in de periode 2013 tot en met 2017 de uitgaven aan GGZ zijn gestegen van 3,2 miljard naar 3,5 miljard per jaar terwijl de GGZ crisisdienst 10.000 keer minder in actie is gekomen en nu op 50.000 keer per jaar zit. Wel is in die periode het aantal meldingen via de politie gestegen van 50.000 per jaar naar 80.000, dus er is op zijn minst een verschuiving van kosten: NOS, 6-4-2018

 

Grote stap in nieuwe financiering hartzorg

In de zorg betalen we vaak voor de uitgevoerde activiteiten. Eigenlijk is dat natuurlijk een perverse prikkel op meer productie. Menzis begint nu een traject waarbij hartzorg ingekocht wordt op basis van patiënten uitkomsten en niet meer op de uit te voeren handelingen. Zo worden bijvoorbeeld her-operaties niet meer apart vergoed waardoor de straf en beloning voor de kwaliteit van handelen groter wordt: Zorgvisie, 3-4-2018