Ahti heeft als doel om de gezondheid van de inwoners van Amsterdam te verbeteren tegen lagere kosten. Dit doen wij door de uitgebreide kennis en expertise dat wij in ons team hebben. Ook in andere delen van het land bieden wij onze diensten aan. In een paar jaar tijd zijn wij betrokken geweest bij meer dan 80 verschillende projecten en voorstellen, als initiator, partner of projectmanager. Onze samenwerkingsverbanden gaven ons de kans om op verschillende gebieden te werk te gaan en te ontdekken waar meer impact nodig is. Onze projecten illustreren onze aanpak en hoe wij innovatie en duurzame gezondheidsoplossingen verbeteren. Onze focusgebieden zijn o.a. Cardiovasculair Risico Management (CVRM), ouderenzorg, jeugdzorg en een gezonde levensstijl. Wij zetten data om in bruikbare inzichten die gemeentes en andere organisaties kunnen gebruiken om gezondheid en de gezondheidszorg te verbeteren.

Huidige projecten

ahti Connect sociale data 29 okt

NIVEL – Dataonderzoek over zorggebruik in het sociale domein en de eerste lijn

Ahti onderzoekt samen met de gemeente Amsterdam en het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) in hoeverre het gebruik van zorg in de eerste lijn samenhangt met het gebruik van zorg in het sociaal domein in de gemeente Amsterdam.*1 Ahti verbindt gegevens over eerstelijnszorg (NIVEL-zorgregistraties en Vektis-data zorgkosten) Lees meer…

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

Sinds 2015 zijn wij bezig met het project Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) van de Gemeente Amsterdam. Het doel: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033. Onder dit overkoepelende project vallen verschillende gemeenteprojecten waarmee we overgewicht onder kinderen willen voorkomen en terugdringen. Tot op heden hebben nog steeds veel Lees meer…

Dolce Vita – Data gedreven optimalisatie voor een vitaal ouderenzorgsysteem in Nederland

Het huidige ouderenzorgsysteem in Nederland werkt niet optimaal. Het Dolce Vita project stelt de knelpunten in de ouderenzorg aan de kaak en faciliteert de ontwikkeling van een geïntegreerde en gecoördineerde planningsaanpak op macroniveau. De gezondheidssituatie Na de recente, grootschalige politiek-financiële overgang van het zorgstelsel die in 2015 werd geïnitieerd, ervaren Lees meer…

Eerdere projecten

SPARKS

SPARKS is een bewustwordingsproject voor Europeanen. In dit project willen wij mensen in Europa in laten zien dat iedereen mee kan doen aan de wetenschap. Onderzoek en innovatie hebben namelijk impact op de maatschappij als geheel. Daarom is het belangrijk dat ook de kennis, meningen en wensen van burgers omtrent Lees meer…

City Rhythm

City Rhythm is een exploratief onderzoek waarbij we het gevoel van veiligheid en sociale cohesie in bepaalde buurten en steden in Nederland willen bevorderen. Ahti vormt in een breder consortium het data-team samen met TU Delft en de Universiteit van Wageningen. Met behulp van CBS-microdata gaan wij de ‘ritmes’ in Lees meer…

H-Team

Elk jaar krijgen tussen de 150 en 200 mensen in Amsterdam de diagnose HIV/AIDS. Vaak is de ziekte dan al in een vergevorderd stadium. Om te voorkomen dat mensen in een (te) laat stadium gediagnosticeerd worden (met bijbehorende hoge zorgkosten) en verdere verspreiding van het virus in te dammen, werkt Lees meer…

Wijkgerichte Aanpak

Door de transities in 2015 binnen langdurige en geestelijke zorg in Nederland komen beleidsmakers, zorgprofessionals en burgers voor grote uitdagingen te staan. Een veranderende demografie, een toename van chronische ziekten en een groeiende vraag naar zorgdiensten geven een voortdurende druk op de zorgbudgetten. Daarbij is de focus binnen het Nederlands Lees meer…

FIT

Steeds meer mensen met dementie blijven langer thuis wonen. Er zijn echter duizenden producten en diensten om deze mensen ondersteuning te bieden. Om die keuzes te vergemakkelijken, hebben wij het FIT-project gestart. Met behulp van een online tool genaamd ‘FIT-keuzehulp’ kunnen zij samen met de mantelzorgers en zorgprofessionals hun thuissituatie Lees meer…

MITCH

De zorgprofessionals van nu zijn opgeleid in een tijd waar technologie nog geen belangrijk onderdeel was van de opleiding. Daardoor ontstaat er een kloof tussen de bestaande technologieën en de kennis over de mogelijkheden hoe zorgprofessionals deze optimaal kunnen benutten. Om deze kloof te dichten, ontwikkelt ahti een masteropleiding genaamd Lees meer…

Youth4Health

Steeds meer kinderen hebben tegenwoordig te maken met overwicht en groeiende gezondheidsproblemen. Daarbij is een positieve houding tegenover je gezondheid op jonge leeftijd erg belangrijk. Samen met Stichting Jong Ondernemen wil ahti daarom een educatief programma over gezondheid & ondernemerschap ontwikkelen om kinderen bewuster te maken van hun gezondheid. 280 Lees meer…

Our COVID-19 response