Ahti heeft als doel om de gezondheid van de inwoners van Amsterdam te verbeteren tegen lagere kosten. Dit doen wij door de uitgebreide kennis en expertise dat wij in ons team hebben. Ook in andere delen van het land bieden wij onze diensten aan. In een paar jaar tijd zijn wij betrokken geweest bij meer dan 80 verschillende projecten en voorstellen, als initiator, partner of projectmanager. Onze samenwerkingsverbanden gaven ons de kans om op verschillende gebieden te werk te gaan en te ontdekken waar meer impact nodig is. Onze projecten illustreren onze aanpak en hoe wij innovatie en duurzame gezondheidsoplossingen verbeteren. Onze focusgebieden zijn o.a. Cardiovasculair Risico Management (CVRM), ouderenzorg, jeugdzorg en een gezonde levensstijl. Wij zetten data om in bruikbare inzichten die gemeentes en andere organisaties kunnen gebruiken om gezondheid en de gezondheidszorg te verbeteren.

Huidige projecten

Dolce Vita – Data gedreven optimalisatie voor een vitaal ouderenzorgsysteem in Nederland

Het huidige ouderenzorgsysteem in Nederland werkt niet optimaal. Het Dolce Vita project stelt de knelpunten in de ouderenzorg aan de kaak en faciliteert de ontwikkeling van een geïntegreerde en gecoördineerde planningsaanpak op macroniveau. De gezondheidssituatie Na de recente, grootschalige politiek-financiële overgang van het zorgstelsel die in 2015 werd geïnitieerd, ervaren Lees meer…

Eerdere projecten

Sparks

Sparks is een ‘bewustwordingsproject’ om Europeanen te laten inzien dat zij kunnen meedoen aan de wetenschap en dat verschillende belanghebbenden de verantwoordelijkheid delen voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. De situatie Er zijn veel mensen die geen wetenschapper zijn, maar wel beschikken over belangrijke kennis, meningen, wensen en ideeën wat betreft Lees meer…

City Rhythm

City Rhythm heeft als doel het gevoel van veiligheid in de buurt te vergroten. Hierbij wordt gekeken  naar hoe verschillende factoren zich tot elkaar verhouden en hoe dit sociale cohesie kan stimuleren. Samen met TU Delft en de Universiteit van Wageningen kijkt ahti hoe ‘ritme’ geïdentificeerd kan worden in kwantitatieve Lees meer…

H-Team

Elk jaar krijgen tussen de 150 en 200 mensen in Amsterdam de diagnose HIV/AIDS, vaak al in een vergevorderd stadium. Deze ‘late diagnose’ groep is van specifiek belang, omdat het risico om anderen te infecteren relatief hoog is en een succesvolle behandeling moeilijk en kostbaar is. Naar schatting heeft ongeveer Lees meer…

Wijkgerichte Aanpak

Veranderende demografie, de toename van chronische ziekten en een groeiende vraag naar zorgdiensten zorgen voor een voortdurende druk op de zorgbudgetten. Het zorgstelsel in Nederland is aan het veranderen. De focus ligt meer op een maatschappelijke benadering, de zogenaamde participatie. Technologie alleen behoort niet tot de oplossing voor duurzame zorg. Lees meer…

Buurtziekenhuis

Na de hervorming van langdurige zorg in 2015, merkt het Amsterdam UMC een toename van 20% van kwetsbare ouderen op de Spoedeisende Hulp. Er zijn verder ook geen andere locaties met de juiste voorzieningen waar de ouderen verder kunnen herstellen na bijvoorbeeld een val. Ze hebben geen complexe zorg nodig Lees meer…

FIT

Het FIT project heeft als doel om mensen met dementie te helpen om langer thuis te blijven wonen. Met behulp van een online tool, de FIT keuzehulp, kunnen zij samen met mantelzorgers en zorgprofessionals hun thuissituatie bespreken en het best passende hulpmiddel kiezen. De gezondheidssituatie Mensen met dementie blijven steeds Lees meer…

MITCH

Om toekomstige zorgprofessionals te trainen in het gebruik van innovatieve technologie en het ontwikkelen van kostenefficiënte oplossingen, heeft ahti een masteropleiding voor de VU ontwikkeld. De situatie De huidige veranderingen in het zorgstelsel omvatten een centrale rol voor technologie. Het gebruik van technologie heeft verschillende positieve effecten, waaronder kostenefficiëntie. Technologie Lees meer…

Youth4Health

Een positieve houding tegenover gezondheid begint al op jonge leeftijd. Samen met Stichting Jong Ondernemen hebben we een educatief programma voor kinderen ontwikkeld over gezondheid en ondernemerschap. Dit programma eindigde met een wedstrijd: de Youth4Health Challenge in Amsterdam. De wedstrijd werd gesteund door GGD Amsterdam en vond plaats in science Lees meer…

Our COVID-19 response
Send this to a friend