Ahti versnelt healthtech innovatie om gezondheid te bevorderen. Dit doen we door data, technologie en kennis om te zetten in diensten. We verbinden mensen en organisaties op het gebied van innovatie & ondernemerschap.

Op het gebied van zorginnovatie zijn we betrokken geweest bij meer dan 80 verschillende projecten en voorstellen als initiator, partner of projectmanager. Onze projecten illustreren onze aanpak en hoe wij innovatie en duurzame gezondheidsoplossingen willen stimuleren. Onze focusgebieden zijn o.a. Cardiovasculair Risico Management (CVRM), ouderenzorg, jeugdzorg en gezondheidsverschillen. Wij zetten data om in bruikbare inzichten die gemeentes, zorgverleners en andere organisaties kunnen gebruiken om gezondheid en de gezondheidszorg te verbeteren.

Huidige projecten

Barneveld: de databedreven gemeente

Gemeenten hebben sinds de invoering van de WMO een grotere rol en verantwoordelijkheid in de gezondheid en het welzijn van hun burgers. De gemeente Barneveld wil inzicht krijgen in de samenstelling van burgers en veranderingen daarvan in hun gemeente, zodat zij daar hun beleid op kunnen inrichten. Ahti heeft veel Lees meer…

COVID-19 Projecten

Sinds eind februari 2020 heeft ook Nederland te maken met het coronavirus. Het aantal besmettingen, IC-patiënten en doden liep in sneltreinvaart op met een ‘slimme lockdown’ en overbelaste zorg tot gevolg. Dit heeft een grote impact op zowel de zorg als de economie. Vanaf 1 juni introduceerde de overheid een Lees meer…

Juiste Zorg op de Juiste Plek

‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’  is een initiatief van ZonMw waarbij ingezet wordt op een revaluatie en herinrichting van zorgprocessen om zo overbodige en onnodig dure zorg te voorkomen. Zij stellen het dagelijks functioneren van de mens weer centraal en maken de zorg toekomstbestendig. De drie pijlers van de Lees meer…

Eerdere projecten

Groei van de stad

Amsterdam groeit en zal de komende decennia alleen maar doorgroeien, zo is de voorspelling. Men verwacht dat de stad zal groeien van 872.000 inwoners in 2019 naar 1.062.500 inwoners in 2040. Dit heeft invloed op de (toekomstige) benodigde voorzieningen voor de inwoners. Om goed in te kunnen spelen op plannen Lees meer…

Zicht & Grip op Sociaal

In 2017 maakten meer dan 60.000 inwoners van Amsterdam gebruik van één of meer WMO-voorzieningen. De totale jaarlijkse uitgaven aan het sociaal domein zijn rond €18 miljard. Van alle individuele domeinen als Jeugd, Onderwijs en Gezondheid en Sport is data bekend en bestaan er al inzichten. Echter is er nog Lees meer…

GGZ op Maat: Dataonderzoek voor inzicht in zorgpaden in de geestelijke gezondheidszorg

Sinds 2019 werkt ahti samen met gemeente Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Erasmus Universiteit Rotterdam om inzicht te bieden op de zorgpaden tussen verschillende onderdelen van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Amsterdam. Door de zorgtransitie in 2015 is gemeente Amsterdam verantwoordelijk via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor Lees meer…

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

Sinds 2015 zijn wij bezig met het project Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) van de Gemeente Amsterdam. Het doel: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033. Onder dit overkoepelende project vallen verschillende gemeenteprojecten waarmee we overgewicht onder kinderen willen voorkomen en terugdringen. Tot op heden hebben nog steeds veel Lees meer…

SPARKS

SPARKS is een bewustwordingsproject voor Europeanen. In dit project willen wij mensen in Europa in laten zien dat iedereen mee kan doen aan de wetenschap. Onderzoek en innovatie hebben namelijk impact op de maatschappij als geheel. Daarom is het belangrijk dat ook de kennis, meningen en wensen van burgers omtrent Lees meer…

City Rhythm

City Rhythm is een exploratief onderzoek waarbij we het gevoel van veiligheid en sociale cohesie in bepaalde buurten en steden in Nederland willen bevorderen. Ahti vormt in een breder consortium het data-team samen met TU Delft en de Universiteit van Wageningen. Met behulp van CBS-microdata gaan wij de ‘ritmes’ in Lees meer…

H-Team

Elk jaar krijgen tussen de 150 en 200 mensen in Amsterdam de diagnose HIV/AIDS. Vaak is de ziekte dan al in een vergevorderd stadium. Om te voorkomen dat mensen in een (te) laat stadium gediagnosticeerd worden (met bijbehorende hoge zorgkosten) en verdere verspreiding van het virus in te dammen, werkt Lees meer…

COVID-19 Projects