Data als ondersteuning voor de noodzakelijke verbeteringen in de zorg

Het Nederlandse zorgstelstel kraakt in zijn voegen. De groeiende zorgvraag leidt tot een toenemende behoefte aan personeel en financiële middelen die beiden onvoldoende beschikbaar zijn. Hoe we in Nederland de beschikbare middelen zo goed mogelijk gaan inzetten wordt de uitdaging voor de komende jaren. Het slim gebruik maken van data kan hierbij helpen, door inzicht in de populatie te geven op het huidige zorggebruik en verwachte ontwikkelingen. En ook door binnen regelingen en over regelingen heen te kijken naar geografie, demografische en sociaaleconomische kenmerken van de gebruikers. Deze inzichten geven handvaten voor het ontwikkelen van effectieve interventies. Ahti heeft onder de naam ‘HealthInsights’ dienstverlening ontwikkeld die de data-gedreven verbetering van gezondheid en zorg in Nederland ondersteunt.

Toegang tot rijke data

In Nederland is bij het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) een unieke verzameling van data beschikbaar. Deze data is op geaggregeerd (groeps) niveau publiek toegankelijk. Als gelicenseerde instelling heeft ahti ook toegang tot veel preciezere data, namelijk de onderliggende brondata op (gepseudonimiseerd) persoonsniveau. Op basis van deze bronbestanden is door ahti een geïntegreerde analyseomgeving ontwikkeld waar demografische en sociaaleconomische kenmerken van burgers gecombineerd met gedetailleerde informatie over gebruik en kosten van zorg en ondersteuning voor onderzoeks- en beleidsvragen kunnen worden ingezet.

HealthInsights voor verschillende gebruikersgroepen en vragen

De HealthInsights-analyseomgeving is inzetbaar voor vele toepassingsgebieden en daaraan gekoppelde gebruikersgroepen. Binnen de regelgeving van CBS, kan ahti partijen in het zorgdomein ondersteunen bij het inzetten van de analyseomgeving om te komen tot beter toegankelijke zorg, met hogere kwaliteit en lagere kosten. De vormen van ondersteuning variëren van ‘toegang tot de data’ tot ‘gezamenlijke interventieontwikkeling’.

Lees meer over HealthInsights

We plaatsen regelmatig interessante inzichten of vragen die voortkomen uit het combineren en analyseren van CBS microdata en zorgdata. Lees meer over deze Health Insights én andere inzichten uit onze data projecten:

Contact

Neem contact met ons op als je meer wilt weten of een keer (geheel vrijblijvend) wilt sparren over de mogelijkheden.

COVID-19 Projects