Het huidige ouderenzorgsysteem in Nederland werkt niet optimaal. Het Dolce Vita project stelt de knelpunten in de ouderenzorg aan de kaak en faciliteert de ontwikkeling van een geïntegreerde en gecoördineerde planningsaanpak op macroniveau.

De gezondheidssituatie
Na de recente, grootschalige politiek-financiële overgang van het zorgstelsel die in 2015 werd geïnitieerd, ervaren ouderen grote moeilijkheden bij het krijgen van snelle, adequate en passende zorg wanneer dat nodig is. Tijdelijke zorg is bijvoorbeeld niet altijd beschikbaar. Ouderen die na een ziekenhuisopname niet meteen naar huis kunnen gaan, zijn vaak moeilijk te plaatsen en daarbij is de spoedeisende hulp van het ziekenhuis structureel overbelast.

De uitdaging
Deze problemen komen voort uit een mismatch in het huidige complexe systeem van acute ouderenzorg op macroniveau, dat wordt gekenmerkt door een veelvoud aan zorgaanbieders en drie financieel-politieke instrumenten. Volgens een onderzoek door SIGRA (2017) wordt deze mismatch veroorzaakt door de verschillende knelpunten:

* De knelpunten komen vooral voor op de overgangspunten tussen verschillende zorgaanbieders;
* Vraag en aanbod van middelen zijn niet goed op elkaar afgestemd, vanwege een gebrek aan kwalitatief inzicht;
* Er is een gebrek aan coördinatie- en planningsmogelijkheden op systeemniveau

Het project
Ahti bundelt de krachten met het Amsterdam UMC – locatie AMC, CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica), de VU en SIGRA om deze knelpunten aan te pakken en de ontwikkeling van een geïntegreerde planningsaanpak op macroniveau te vergemakkelijken. Het projectvoorstel Dolce Vita (Data-driven Optimization for a Vital Elderly Care system) omvat de realisatie van een innovatief datamodel dat enerzijds de structuren en inefficiënties in het huidige systeem van acute ouderenzorg inzichtelijker maakt en anderzijds what-if-scenario’s kan genereren. Dit maakt het voor de zorgsector als geheel mogelijk om gemeenschappelijke voorspellingen te doen over de gevolgen van korte termijn-beslissingen, lange termijn-beleidsveranderingen en investeringen in het systeem van acute ouderenzorg.

Het Dolce Vita project beoogt de transparantie in het ouderenzorgsysteem te verbeteren en een systeembrede optimalisatie te ondersteunen.

Status
Het project heeft subsidie gekregen van NWO.
Lees het persbericht om meer te weten te komen over het project.

COVID-19 Projects
Send this to a friend